HADŽIJA MUSTAFA KULOVIĆ – (LUJO) – DOBOJSKI MUJEZIN KOGA ĆEMO SE DUGO SJEĆATI

(Merhum) Hadžija Mustafa Kulović, sin Derviša, rođen je 28.01.1933. godine, u mjestu Doboj kod Kaknja.

Rahm. h. Mustafa Kulović u mihrabu dobojske džamije

Osnovnu školu (četiri razreda) završio je u rodnom Doboju, a poslije toga upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u kojoj je proveo dvije ili tri godine školovanja. Tada se iznenada razbolio i otišao na liječenje prije nego je došlo do hapšenja “Mladih muslimana”.

Sva dešavanja oko hapšenja učenika i kasnije zatvaranje Gazi Husrev-begove medrese uticala su na njega, pa se nije vratio da nastavi školovanje.

Za današnje prilike veoma rano, sa 16 godina, počinje raditi u Rudniku mrkog uglja Kakanj 1949. godine. U početku je obavljao kurirske poslove, nakon čega na lični zahtjev prelazi na rad u jami Ričica.

Veoma brzo odatle ga rukovodioci povlače u direkciju Rudnika na administrativne poslove pisara i slično, zbog izuzetnog zalaganja u jamskim poslovima. To je vrijeme u kome su rijetki bili pismeni, a posebno koji su bili i nadareni matematičari, kakav je bio h. Mustafa. Zbog te činjenice prebačen je na administrativne poslove u Rudniku.

Kasnije je na pogonu Ričica obavljao poslove obračuna plaće i druge administrativne poslove što predstavlja njegov prvi dodir sa računovodstvom. Radio je i u knjigovodstvenom servisu za škole u Kaknju.

Kratko vrijeme u periodu 1969/70. godine radio je i u direkciji Rudnika uglja Srednja Bosna u Zenici na poslovima računovođe, te direkciji trgovinskog preduzeća Rudar Kakanj, odakle se početkom sedamdesetih godina ponovo vraća u direkciju RMU Kakanj na poslove glavnog knjigovođe koje obavlja sve do odlaska u penziju 1987. godine. Godine 1988. je obavio Hadž.

Tokom obavljanja ovih poslova bio je pedantan i revnostan te zbog toga i veoma priznat u Rudniku. Skoro bi se moglo reći da je bio matematički fenomen. Znao je često reći da sve što je naučio iz matematike, naučio je od profesora Kantardžića koji je u njegovo vrijeme u Medresi predavao matematiku. Ponekad ga je bilo veoma teško odvojiti od brojki.

Zanimljivo je da je hadžija Mustafa Kulović sa 4 razreda tadašnje osnovne škole i kasnije još dva ili tri razreda Gazi Husrev-begove medrese Sarajevo, u to vrijeme bio jedan od najboljih knjigovođa u Kaknju, a što potvrđuje činjenica da je dugi niz godina vodio knjigovodstvo tadašnjeg Rudnika Kakanj kao najznačajnijeg privrednog subjekta u Kaknju a i šire.

  1. Mustafa Kulović je bio društveno veoma agažirana osoba. Poseban doprinos je dao radu džematskog odbora džemata Doboj, Medžlisa islamske zajednice Kakanj i SDA Kakanj. Dugi niz godina sa munare dobojske džamije se čuo njegov prepoznatljivi mekam učenja ezana. Dugo će mnogim Dobojanima nedostajati taj njegov ezan. Sa imamima koji su službovali u Doboju učio je mukabele i mijenjao ih u mihrabu. Po dolasku u penziju bio je službena zamjena imamu tokom njegovog odsustva. Odlično je učio Kuran. Hamza ef. Trako mi je pričao da niko iz njihove generacije nije tako uspješno “skinuo” profesora Hadžijahića koji je njima predavao kiraet u Medresi. Imao je nevjerovatan meharidž (izgovor harfova) ali i lijep glas.

U Medžlisu IZ Kakanj dugo godina je vodio knjigovodstvo. Nekoliko mandata je bio član Izvršnog odbora, a u jednom mandatu je bio i predsjednik Medžlisa IZ Kakanj. U radu Islamske zajednice je bio veoma konstruktivan i znao je napraviti dobru procjenu. Mislio je na zajednicu i ona mu je bila uvijek ispred pojedinačnog. Rezultat toga je da je u najtežim trenucima za naš narod sve resurse Islamske zajednice stavio na raspolaganje Armiji RBiH. Kancelarije Medžlisa islamske zajednice Kakanj koje su u to vrijeme bile u dobojskom džematu, bile su na raspolaganju kad se formirala SDA Kakanj, ali i svima koji su početkom devedesetih brinuli o odbrani naše zemlje. Najveći dio novčanih sredstava koja su se zatekla u Medžlisu IZ Kakanj prilikom početka agresije, zahvaljujući njegovom prijedlogu iskorištena su za odbranu od agresora.

Bio je prvi predsjednik inicijativnog odbora SDA Kakanj kad se prišlo formiranju Stranke. Sjećam se, kad smo razgovarali o tome koga ćemo predložiti za tu funkciju da nam je rekao:

“Djeco, još se ne zna kud će ovo izaći, možda bude ganje. Nek’ idem ja, mene stavite pa ako bude zatvora, ja ću”.

Srećom, sve se bolje završilo i brzo iza toga smo izabrali Izvršni odbor SDA, čiji je član također bio.

Poslije završetka prvih višestranačkih izbora učestvovao je u činu primopredaje vlasti. Puno je momenata koji su interesantni za hadžiju Mustafu i koji su za pomenuti, međutim prostor i vrijeme nam ne dozvoljavaju. Želim na kraju da podvučem da nisam vidio na njegovoj dženazi oficijelne predstavnike SDA Kakanj iz sadašnjeg saziva!

  1. Mustafa Kulović preselio je na Ahiret 07.11.2018. godine, u osamdeset petoj godini života. Dženaza mu je klanjana pred dobojskom džamijom 09.11.2018. godine. Ukopan je u dobojskom greblju, uz prisustvo velikog broja njegovih komšija, rodbine, prijatelja i poštovaoca njegovog djela. Iza njega su ostale njegove dvije kćerke Mirsada i Mediha, te ostali najbliži.

Gospodaru, podaj mu lijepi Džennet, a njegovim najbližim sabur.

IBRAHIM HADŽIĆ