Herojska uloga boraca prikazana kroz – Monografiju “Kakanj u Odbrambenom i oslobodilačkom ratu 1992-1995.godina”

Nakon što su i najveći optimisti počeli gubiti nadu da će ikada biti napisana i štampana, 23 godine poslije Odbrambeno-oslobodilačkog rata, napravljen je veliki uspjeh. Kakanjski patrioti, ratni komandanti i borci, boračke organizacije su složno, združeno, zajedničkim snagama i vrijednim angažmanom napravili veliki patriotski podvig – iz štampe je izašla Monografija koja će zauvijek svjedočiti o herojskoj ulozi Kaknja u najtežim ratnim vremenima.

Promocija Monografije “Kakanj u Odbrambenom i oslobodilačkom ratu 1992-1995.godina” upriličena je 14. maja 2018. godine u kino-sali Doma kulture Kakanj.

Te svečane večeri okupio se i ratni orkestar Radija Kakanj koji je izveo ratne patriotske pjesme o kakanjskim brigadama.

Promociji je, između ostalih, prisustvovao i Selmo Cikotić, savjetnika predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Monografija je štampana na 593 stranice i sadrži slijedeća poglavlja: I – Kakanj na historijskoj transverzali BiH, II – Godine koje su nagovijestile agresiju, III – Nastanak i razvoj patriotskih snaga i otpor agresoru, IV – Od štaba Teritorijalne odbrane do prve brigade, V – Formiranje i ratni put kakanjskih brigada i bataljona Armije R BiH, VI – Kakanjski borci u drugim jedinicama Armije R BiH, VII – Poginuli, preminuli, nesretno stradali vojni obveznici u kakanjskim i drugim formacijama Armije R BiH tokom Odbrambeno-oslobodilačkog rata, VIII – Ratni vojni invalidi kakanjskih formacija iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata, IX – Cijeli Kakanj je Armija.

Izvršni realizator pri izradi Monografije je bio Savez udruženja boračkih organizacija općine Kakanj.

Izdavački savjet činili su: Nermin Mandra (predsjednik), Sakib Mahmuljin, Sejad Zaimović i Rešad Zaimović.

Urednički kolegij su činili Elvedin Šehagić (preminuo 30.12.2017.godine), Fadil Imamović, Adib Zekić i Evelin Memić.

Autori tekstova su: Džemal Hadžić, Fadil Imamović, Elvedin Šehagić, Fehim Škulj, Fuad Frtuna (preminuo 24.11.2003.godine, iza sebe ostavio brojne ratne zapise), Irfan Imamović, Ferid Trako, Senka Jašarspahić, Adib Zekić, Evelin Memić, Dženan Kubat i Zlatomir Miculinić.

Izdavač je Javna ustanova Gradska biblioteka Kakanj.

Pozdravnu riječ na promociji uputio je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

“U vremenu kada su i najveći optimisti počeli gubiti nadu da će monografija o ulozi Kaknja u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godina biti ikada napisana, kakanjski patrioti, ratni komandanti, borci, entuzijasti, su smogli snage, volje i htijenja, te su vrijednim radom postigli još jednu veliku patriotsku pobjedu – iz štampe je izašla monografija koja će zauvijek svjedočiti o herojskoj ulozi kakanjskih patriota u odbrani od agresije. Prošle su 23 godine od Odbrambeno-oslobodilačkog rata i  tokom svih poslijeratnih godina tinjala je želja da se kroz monografski zapis sačuva sjećanje na teške ratne dane, na hrabre kakanjske brigade, na kakanjsku privredu koja je uz nadljuske napore funkcionisala i u ratu i na sve druge aktere naše patriotske borbe.

Ništa nije slučajno, pa ni štampanje ove monografije baš u vremenu kada se pokušava falsifikovati istina o karakteru rata u BiH i kada se pokušavaju izjednačiti sve strane u ratu. Sa tog aspekta možemo kazati da je ova monografija izašla u možda najboljem mogućem trenutku da osnaži našu borbu i naša nastojanja da se u današnjici odupremo falsifikatorima historije i da nas motiviše da se još jače, odlučnije i složnije borimo za jačanje i izgradnju naše patriotske svijesti, našeg Kaknja i naše države BiH. Trebala je biti štampana i ranije jer su protok vremena i prolaznost čovjekovog života na ovom svijetu odnijeli mnoge aktere tih teških ratnih vremena. Izgubljeni su mnogi ratni zapisi, dokumenti, potencijalni muzejski eksponati. Ali sa druge strane protok vremena je donio vremensku distancu koja omogućava da se racionalno i  objektivno sagledaju sve ratne okolnosti i da se napiše monografija koja će biti oslobođena svake glorifikacije, nerazumnog i nepotrebnog uveličavanja i mitomanije kakva nikada nije bila svojstvena našem narodu. Ostaje žal jer štampanje ove monografije nisu doživjeli brojni patrioti koji su razumijevali potrebu da se i u postratnom vremenu vodi borba za istinu kroz monografske zapise, dokumentarne filmove, kroz obilježavanje značajnih datuma, kroz kinematografiju, kroz muzejske postavke. Ostaje vječni žal što nećemo imati priliku da ovu monografiju s ponosom predamo u ruke ljudima koje na poseban način nosimo u srcu, velikim patriotama i našim komandantima Aliji Izetbegoviću, Rasimu Deliću, Mehmedu Alagiću, kao i našim sugrađanima Kemalu Čelebiću, Fuadu Frtuni, Elvedinu Šehagiću Dinku, Fahrudinu Bečiroviću i brojnim drugim borcima za državu BiH koji danas nažalost nisu među živima.

Monografija „Kakanj u Odbrambenom i oslobodilačkom ratu 1192-1995.godina“ je po svom sadržaju, koncepciji rasporeda štiva, ratnih fotografija, ratnih dokumenata, kartografskih ilustracija i ratnih bilješki pravo remek djelo.

Posebno je hvale vrijedna ostvarena zamisao da se ukaže na snažnu patriotsku motivaciju građana Kaknja koja se zasniva na činjenici da su na ovim prostorima locirana drevna neolitska naselja, da su na ovom prostoru stolovali bosanski banovi i kraljevi i da je ovdje locirano jezgro srednjovjekovne bosanske države. U ovoj monografiji je posebno naglašena beskrajna, nesvakidašnja i nesalomljiva odanost Kakanjaca državi Bosni i Hercegovini i takav patriotski prizvuk se osjeti, detektuje i prepoznaje od prve do posljednje stranice ovog veoma važnog monografskog štiva.

Posebno raduje i činjenica da su na izradi monografije ujedinjeno radili svi ratni komandanti i brojni borci i  sve boračke organizacije na čelu sa Savezom udruženja boračkih organizacija općine Kakanj kao izvršnim realizatorom.

Naša želja je da ova monografija bude svakodnevno čitano slovo u domovima kakanjskih i drugih  patriota. Nadamo se da će ova knjiga uspjeti nadomjestiti nedostatak predavanja o ratnim temama u našim školama, nedostatak filmova o temama iz ratnog perioda i općenito nedostatak znanja kod mlađih naraštaja o teškim ratnim vremenima.

Raduje i činjenica da je već izašla i monografija o Trećem korpusu Armije R BiH i da je ova kakanjska monografija konkretizacija, nastavak i detaljniji prikaz onoga što je o kakanjskim brigadama zapisano u monografiji o korpusu. Imamo razloga za zadovoljstvo i zbog činjenice da smo paralelno sa pisanjem monografije formirali i Muzej Kaknja i u njemu stalnu muzejsku postavku sa ratnim eksponatima što je svojevrsna nadopuna i neodvojivi dio monografije koju danas promovišemo.

Neka ova monografija bude trajno podsjećanje na jednu generaciju kakanjskih patriota pred koje je život donio teška iskušenja. Neka ova monografija svjedoči da je ta generacija hrabro izvršila svoj patriotski zadatak u jednom od najtežih perioda hiljadugodišnje historije BiH. Neka ovaj monografski zapis bude pouka i motiv novim generacijama da vole državu BiH, da je čuvaju, grade i jačaju i da uvijek budu svjesni žrtve svojih roditelja i predaka za državu BiH koja je jedini garant naše slobode. Hvala svim patriotama koji su na bilo koji način pomogli da monografija bude napisana i štampana”, rekao je načelnik Mandra.