Husein Čizmić: Grijanje redovno i efikasno sanira puknuća, najviše je žalbi u onom dijelu gdje su neizolovani objekti

U posljednje vrijeme u više navrata bilo je žalbi građana, odnosno potrošača kakanjskog grijanja s jedne ali i pohvala s druge strane da je grijanje idealno i zadovoljavajuće. JP Grijanje se suočava s mnogobrojnim puknućima, starim i dotrajalim cjevovodima u sistemu daljinskog grijanja.

Najčešći prekidi se dešavaju Doboju, Čatićima, Hrasnu a sada i kod O.Š. “Mula Mustafa Bašeskija” a bez obzira na spremnost da se problem i puknuće sanira i riješi to ipak zahtijeva određeno vrijeme.

Kako se navodi od korisnika preko društvenih mreža u jednom dijelu linije daljinskog grijanja grijanje radi i zadovoljava potrebe korisnika a u drugom dijelu ili u različitim vremenskim intervalima u nekim dijelovima ponekad se gubi ta jačina u protoku koju očekuju potrošači a s tim u vezi razgovarali smo sa Huseinom Čizmićem – šefom distribucije i održavanja JP Grijanje Kakanj koji je korisnicima detaljnije objasnio šta sve može da utiče na normalan protok u njihovim domaćinstvima.

“Što se tiče kvaliteta grijanja ima jedan broj korisnika koji su nezadovoljni. Kada su u pitanju objekti za kolektivno stanovanje (zgrade), ponekad se žale najviše potrošači u potkrovlju, jer to su objekti koji skoro nemaju nemaju ama baš nikakvu izolaciju u gornjjim slojevima gdje nije izvršena regulacija unutar objekata. Uglavnom, svi do potkrovlja u zgradama imaju zadovoljavajuće grijanje a samom regulacijom bi se riješio taj problem. Kada su u pitanju individualni objekti (kuće), većina tih objekata je neizolovana i nema kvalitetne regulacije, obzirom da nisu ugrađena mjerila na kućama u naselju Čatići, Hrasno, Doboj ljudi ne koriste racionalno energiju a mi ono što obzebijedimo sa podstanice je sasvim dovoljno za kompletno naselje, međutim prvi se pregrijavaju do podstanice, onaj srednji dio ima zadovoljavajuće a korisnici pri kraju linije uglavnom se žale. Uglavnom najviše je žalbi u onom dijelu gdje su neizolovani objekti.

U budućnosti se planira ugradnja balansnih tijela, obzirom da su potrošači od 2013.godine bili u obavezi da ugrade “mjerila-karilometre” jer po donošenju odluke navedeno je da svi postojeći i novi potrošači ugrade mjerila. Kao dokaz tome imamo dio od 90 potrošača kod Albanije, Parmak mahalu gdje svaki potrošač ima ugrađeno mjerilo, racionalno se koristi energija gdje prvi i krajni potrošač ima dovoljno energije i nema rasipanja pa je i sistem funkcionalniji. U naseljima u kojima nema ugrađenih mjerila nailazimo na razne oscilacije i onda neravnomjernu potrošnju. Nove zgrade imaju jako dobro grijanje , naprimjer zgrade Trgošpeda, Ušće, i u tim zgradama kao i nekim dobro izolovanim privatnim objektima cijena grijanja po kvadratu od 1 marke do 2 KM.

Sanacija puknuća zahtijeva određeno vrijeme

O same prijave, tragača da detektuju puknuće, dolaska ekipe kopača za iskop, zavarivači i monteri da ispuste vodu a nakon što se obave te radnje onda se pristupa sanaciji puknuća, zavarivanju a potom kreće proces punjenja sistema vodom i to je proces koji zahtijeva određeno vrijeme. U koliko se desi puknuće na vrelovodnom sistemu od koga zavisi funkcionisanje čitavog grada, onda od trenutka punjenja sistema vodom treba od 7 do 8 sati osjete sam efekat grijanja. Da bi mi bili što efikasniji, obzirom da imamo 13,3 kilometra vrelovoda, 68 kilometara toplovodne mreže mi smo ugradili na desetine sekcionih ventila, tako da bi što brže i efikasnije riješili punkuće. Imamo 48 podstanica od kojih 15 starih i gdje je oprema dotrajala pa se počesto i dešavaju ovi problemi.

Specifična potrošnja toplotne energije u procentima po kvadratu zagrijavanja prostora

Na mjerila prešlo 460 od ukupno 3415 potrošača

“Mi smo imali one koji imaju mogućnost da oko 1000 kuća nije htjelo da ugrade mjerila. Njihova obaveza je bila samo da se jave, podnesu zahtjev, obračuna se, karilometar je 390, 00 KM bez PDV-a, ugradnja 100, 00 KM. Ugrađuju samo oni koji imaju interes da uštede i čije su kuće izolovane.

Oko problema ili zastoja grijanja nije samo do JP Grijanje Kakanj: Nedavno je došlo do ispadanja bloka 7 ba TE Kakanj

Do slabog grijanja ili prestanka isporuke toplotne energije prema korisniku može uticati više faktora. Može da se desi problem u samoj podstanici Grijanja, ponekad tehničke prirode, problem unutar samog objekta potrošača i slično. Mi smo nedavno imali zastoj zbog ispadanja bloka 7 na TE Kakanj u večernjim satima, a onda nije bilo pare, temperature niti protoka tako da odjednom čitav Kakanj je ostao bez isporuke.

Mi grijemo 24 sata a u skladu s Odlukom o zagrijavanju imamo pravo da isključujemo grijanje od 22 sata do 6 ujutru a to ne radimo

Potrošači ili ne znaju ili zaborave jednu drugu stvar a to je da mi u skladu s odlukom imamo pravo da isključujemo grijanje od 22 sata do 6 ujutru a to ne radimo. Mi grijemo 24 sata a naveče imamo pravo da obaramo temperaturu od 10 do 15 stepeni u skladu sa zakonom. Odluka o zagrijavanju član 24. kaže:

Traju aktivnosti na izradi projektne dokumentacije u saradnji sa TE Kakanj – nadzemni i vrelovod

Tokom proteklih godina JP Grijanje Kakanj je uz finansijsku pomoć Općine Kakanj je radilo na rekonstrukciji gradskog vrelovoda od O.Š.”Mula Mustafa Bašeskija” do toplotne podstanice Ušće. Uz to rađene su sanacije istrošenih i dotrajalih toplovoda i ugradnja nove opreme na vrelovodu, toplovodu i toplotnim stanicama u cilju pojačane efikasnosti sistema daljinskog grijanja.

Kako saznajemo nastavak rekonstrukcije je planiran i u ovoj godini a neophodne su sanacije i na jednom dijelu cjevovoda. U saradnji sa TE Kakanj u toku su već aktivnosti na izradi projektne dokumentacije oko rekonstrukcije nadzemnog dijela vrelovoda koji je uslov za funkcionisanje postojećih sistema i uslov za dalju toplifikaciju u Kaknju”, kaže Čizmić

Kakanjinfo