Informacija o putnim pravcima i javnim površinama na kojima zimsko održavanje vrše preduzeća “Vodokom” i “Trgošped”

snijeg_800

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, preduzeće “Trgošped” vrši zimsko održavanje putnih pravaca:

  • Kakanj-Bijele Vode-Kučići (9 km);
  • Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo-Podborje (17 km);
  • Brežani –Bištrani (4,5 km);
  • Haljinići-Veliki Trnovci 86,5 km);
  • Čatići-Slapnica (5,5 km);
  • Od tunela na putu za Tršće prema Zagrađu–Zagrađe-Halinovići (4,5 km);
  • Kakanj-Desetnik (4 km);
  • Ivnica-Vukanovići (8 km);
  • Bjelavići- Ričić (2 km);
  • raskrsnica (bivša zgrada zadružnog doma) – autobuska stanica Brnjic (2 km).

Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju  izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, JP “Vodokom” Kakanj održava sljedeće ulice, saobraćajnice, parkinge i trotoare:

Ulica Alije Izetbegovića, Ulica branilaca, Ulica 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, Rudarska ulica, Ulica Mehmeda Skopljaka, Ulica Zeničkog partizanskog odreda, transverzale sa mostovima između Ulice Alije Izetbegovića i Ulice branilaca, parkinzi ispred i iza zgrade Općine i bivše robne kuće, plato ispred zgrade P+4+M, Ulica Melente Bošnjaka, Ulica 4.jula, prilazi oko lamela i iza zgrade bivše gradske apoteke, plato tržnice, Ulica šehida, “mala ulica” i gradsko šetalište, prilazi iza zgrada u maloj ulici, parkinzi oko solitera 1,2 i 3,  prilaz zgradi javnih preduzeća, prilazi oko Sportske dvorane i Doma kulture, parking iza direkcije RMU, plato ispred zgrada P+2, P+3 i   P+4, Ulica Osmana Đafića, Stadionska i parking zanatskog centra, Ulica Stjepana Kovačevića, Ulica Rudija Čajaveca, Podvarda, lamele kod bivše Kule, Ulica 309.brdske brigade, Ulica Omera Maslića, Ulica V Divizije NOP-a, potez: Egipat-Moca-Elita, Ulica Vehbije Kulovića, Ulica 8. aprila, Ulica Ive Lole Ribara, parking kod zgrade „Ara“, Vatrogasna ulica, Željeznička ulica, Ulica Paše Kubata , Rudi Mali ulica, Ulica 1. maja, naselja Bare i Plandište, naselje kod Tvornice cementa, naselja Pope i Varda, Ulica bratstva i jedinstva, Patriotske lige ulica, Ulica Almira Hasagića, Vinski put , Ulica 29. novembra i Ulica 25. novembra, naselje Povezice, naselje Termoelektrana, ulice u naselju Čatići, ulice u Kraljevoj Sutjesci, te saobraćajnice Kakanj – Brnj, Kakanj-Koprivnica-Donji Banjevac, Čatići – Gora, Kakanj-Alagići-Čizmići-Crnač, Kakanj-Bičer, Čatići-Poljice, Hrasnice, Aliefendići i Brus, te putni pravci Kakanj-Tršće-Ponijeri i Donji Kakanj-Kamenolom Trgošpeda.

Ugovorom je  definirano  održavanje u prohodnom stanju gradskih i prigradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, platoi, stepeništa, parking površine itd).

Kod zimskog održavanja  prioritet su putevi kojima saobraćaju autobusi i naselja u kojima žive ljudi koji imaju potrebu odlaska na hemodijalizu.

Općina Kakanj nastoji da čisti puteve i tamo gdje nije obavezna pa na tim mjestima angažira dodatnu mehanizaciju i traktore, dovozi abrazivni materijal na kritične dionice i poziva građane da pomognu u ovim poslovima. Po tome je Kakanj jedinstven i rijedak, pozitivan primjer u BiH. Dovoljno je napraviti poređenje sa drugim općinama pa će biti jasno da je zaista tako.

Građane Kaknja obavještavamo da sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, te kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama pomenutih preduzeća u bilo koje doba dana i noći putem telefona:

032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj,

032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.