Inspekcija dolazi na kakanjsku pijacu: Zabranjena je prodaja van prostora zatvorene pijace!

Proteklih nekoliko sedmica aktuelna je tema koja se odnosi na izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini  F BiH  prema kojima trgovci koji žele poslovati na zelenoj i robnoj pijaci moraju imati: dokaz o registriranom obrtu, registraciju poljoprivrednika proizvođača, trgovinsku radnju ili trgovca pojedinca, te imaju obavezu zaključiti ugovor sa nadležnim organizatorom pijace, a to je u Kaknju Javno preduzeće “Vodokom”.

?

Ove zakonske akte usvojio je Parlament F BiH, dakle ne Općina Kakanj, i ovi zakonski propisi važe na teritoriji cijele F BiH, ne samo u Kaknju.

Dakle, prodaju unutar zelene ili robne pijace mogu vršiti samo ona lica koja ispunjavaju zakonske uslove, ali isto tako postoje i propisi kojima se zabranjuje prodaja na javnim površinama i površinama koje neposredno graniče uz javne površine.

Dakle, zabranjena je prodaja bilo kakve robe i/ili proizvoda van prostora zatvorene pijace.

Inspekcija je upozorila sva lica koja se bave prodajom robe i/ili proizvoda zauzimajući javnu površinu ili površinu koja neposredno graniči sa javnom površinom, a bez odobrenja nadležnog organa i lica koja se bave prodajom robe i/ili proizvoda van prostora zatvorene pijace (naročito subotom), da će biti najoštrije sankcionisani, prisilnim uklanjanjem, oduzimanjem robe i pokretanjem prekršajnog postupka i naknadom štete.

Novčane kazne za navedene prekršaje iznose od 200,00 KM do 500,00 KM za fizičko lice i od 500,00 do 1.000,00 KM za pravno lice.