Iz BIH otišlo 43,3 posto stanovništva

Iz BIH otišlo 43,3 posto stanovništva – Po podacima UN-a za 2015. godinu, na vrhu liste nalazi se BiH, a slijede Albanija, Makedonija, Portugal, Crna Gora i Moldavija. Mapa Evrope koju je izradio kartograf Jakub Marian otkriva u kojim evropskim zemljama je velik broj ljudi odlučio preseliti i živjeti u inostranstvu. Na vrhu te liste nalazi se Bosna i Hercegovina, a slijede Albanija, Makedonija, Portugal, Crna Gora i Moldavija.

Iz tih je zemalja po podacima UN-a iz 2015. imigrirala gotovo petina tamo rođenog stanovništva. Najveći broj ljudi odselio se iz BiH. Oko 1,6 miliona ljudi rođenih u toj zemlji živi u inostranstvu, a to je  43.3 posto – pet posto više od iduće zemlje na spisku – Albanije.

Podaci se odnose na mjesto rođenja

Iz Makedonije i Crne Gore se odselilo 24.8 posto, odnosno 22.1 posto stanovništva. Iz Hrvatske je petina ljudi koji su u njoj rođeni imigriralo u druge zemlje, 20.4 posto, dok se iz Srbije iselilo 10.9 posto stanovništva, što je najmanji procenat u regiji.

Primjer principa izračunavanja procenta je sljedeći: Populacija Poljske u 2015. iznosila je 38.612,000 ljudi, prema podacima Ujedinjenih naroda. Broj onih koji su rođeni u Poljskoj, a živjeli su u nekoj drugoj zemlji, iznosio je 4.449,000 ljudi. Prema tome 38.612,000 podijeljeno sa 4.449,000 = 11.5 posto, piše Daily mail, a prenose regionalni mediji.

Podaci se odnose na mjesto rođenja, a ne na državljanstvo ili etničku pripadnost.

Najveći broj građana BiH iselio se u Hrvatsku, najviše državljana Srbije otišlo je u Austriju, a najviše Crnogoraca u Srbiju.

Deset zemalja s najvećim brojem ljudi koji su se odlučili odseliti:

Bosna i Hercegovina – 43.3 posto

Albanija – 38.8 posto

Makedonija – 24.8 posto

Portugal – 22.3 posto

Crna Gora – 22.1 posto

Moldavija – 21.8 posto

Hrvatska – 20.4 posto

Litvanija- 18.9 posto

Irska – 18.8 posto

Rumunija – 17.5 posto

Izvor: Agencije