Izmjena i dopuna javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju sjetvu u 2022. godini

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu, broj: 01/1-15-52/22 od 28.02.2022. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća i Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2022.god. br: 01/1-17-135/22 od 29.04.2022.god. usvojenoj na 17. sjednici od strane Općinskog vijeća (Službene novine Općine Kakanj 5/22 od 10.05.2022.god.), Općinski načelnik objavljuje

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju sjetvu u 2022. godini

I

Objavljuje se dopuna Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju sjetvu u 2022. godini broj: 02/1-6821/22 od 27.9.2022.godine na način da se u stavu koji se odnosi na uslove za ostvarivanje podsticaja dodaje:

Pravo na podsticaj za jesenju sjetvu mogu ostvariti i poljoprivredni proizvođači koji su nakon objave Javnog poziva (27.09.2022.god.) kupili sjemenski materijal (sjemena ozime pšenice, ječma i tritikala) i odgovarajuća mineralna đubriva (NPK, KAN ili UREA) i izvan teritorije općine Kakanj. Poljoprivrednim proizvođačima koji su posijali ili će posijati sjemenski materijal iz vlastite proizvodnje priznaće se troškovi osnovne i dopunske obrade zemljišta u iznosu od 80,00 KM/dunumu, na maksimalnoj površini do 10 dunuma. Kao relevantni podaci o površini zasijanih ozimih kultura koristiće se podaci iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata (detaljan prikaz biljnih usjeva na posjedima) i komisijski uviđaj na licu mjesta.

II

Rok za dostavu , utvrđen u Javnom pozivu se mjenja tj. produžava do 5.12.2022.god.