Jasmin Mušanović pokrenuo inicijativu za Javnu raspravu: “Zdravstveno stanje i potrebe oboljelog stanovništva Kaknja”

Na posljednjoj sjednici OV Kakanj, vijećnik i zamjenik predsjedavajućeg OV Kakanj Jasmin Mušanović je pokrenuo incijativu za pokretanje Javne rasprave na temu: “Zdravstveno stanje stanovništva Općine Kakanj” a što ukazuje na potrebe oboljelog stanovništva Kaknja kao i načine dobijanja olakšica u svrhu liječenja takvih pacijenata.

Naime, interesantno je napomnuti da je Mušanović o sličnoj temi govorio još prije godinu dana kada je predlagao na Općinskom vijeću da se za potrebe oboljelih izdvoje sredstva u svrhu pomoći sufinansiranja i da ni 50.000 KM nije dovoljno da pokrije troškove oboljelih od malignih i sličnih težih oboljenja.

On je predlagao tada izdvajanje sredstava za kakanjce i kakanjke u potrebi i objasnio o kakvim se liječenju radi, međutim to nije zaživilo.

Tako je proteklih dana reanimirana slična inicijativa u cilju rješavanja potreba oboljelih pacijenata, načinu sufinansiranja, kao i subvencije za uže članove porodice koji participiraju u troškovima liječenja njihovih najbližih.

Na fonu toga, u narednom periodu se očekuje odgovor nadležnih institucija kao i neka od narednih odluka OV Kakanj u vezi navedene incijative.

KAKANJINFO.COM