Javna rasprava o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti

U toku je javna rasprava o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Tekst nacrta Zakona dostupan je u Službi za društvene djelatnosti (kontakt osoba Emina Mandra), a može se vidjeti i klikom ovdje

O datumu centralne javne rasprave na kojoj će se moći dobiti i potrebna pojašnjenja javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu, te da iznesu svoje stavove, mišljenja i sugestije.

Sugestije se mogu dostaviti poštom (Ulica branilaca bb) ili direktno Službi za društvene djelatnosti  putem protokola, ili putem e-maila [email protected], ili direktno na centralnoj javnoj raspravi.