Javna ustanova “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj: Javni oglas za prijem u radni odnos – specijalista dijagnostičke/kliničke radiologije, specijalista oftalmologije i 6 doktora medicine

  • Javna ustanova “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj: Javni oglas za prijem u radni odnos – specijalista dijagnostičke/kliničke radiologije, specijalista oftalmologije i 6 doktora medicine (oglas se može vidjeti klikom ovdje)