Javni poziv Općine Kakanj – podsticaj za plasteničku i stakleničku proizvodnju

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za plasteničku i stakleničku proizvodnju

 

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za plasteničku i stakleničku proizvodnju u  2018.godini.

Pravo na ostvarivanje podsticaja mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci i koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • u plasteniku  ili stakleniku imaju zasnovanu proizvodnju povrća,
 • imaju plastenike ili staklenike površine od 100 m2 do 500 m2,
 • da je visina konstrukcije na najvišem dijelu minimalno 2 m,
 • da su plastenici sa UV folijom, zatvoreni sa čeonih strana i montiranim vratima za ulazak i izlazak.

Podsticaj  iznosi:

 • 2,25 KM/mza korisnike koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (samost.polj.)
 • 1,50 KM/m2 za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 •  zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdate u 2018.godini,
 • lista korištenja u biljnoj proizvodnji iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata za 2018.godinu,
 • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samo za samostalne poljoprivredne proizvođače),
 • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 29.6.2018.godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.