Javni poziv: Posadi Svoj Hlad

Početkom godine, u saradnji sa NVO Zeleni Razvojni Centar Bijeljina, sprovedena je anketa u kojoj su građani Kaknja nedvosmisleno potvrdili zainteresovanost za ozelenjavanje svoje okoline. Zahvaljujući dobroj volji naših sugađana u Kakanj dolazi 100 sadnica bijelog jasena.

Pozivamo sve zainteresovane građane, NVO, škole i obdaništa da se prijave, preuzmu svoju sadnicu i posade svoj hlad.

Prijave sa imenom i prezimenom, kontakt telefonom i lokacijom na kojoj ste planirali saditi mogu se poslati do 04.04.2021. godine na mail: [email protected]

Za sadnju sadnica na vlastitoj parceli nije potrebna nikakva dozvola, dok je za sadnju na javnim površinama dovoljna usmena dozvola Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Ovaj projekat usaglašen sa ciljevima svjetske akcije Trillion Trees Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, kao i sa evropskim Zelenim planom (European New Deal) u kome je čist zrak u urbanim sredinama jedan od stubova cirkularne ekonomije i podržan je od brojnih institucija.