Javni poziv za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja

Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja, broj 0-01/1-243/11 od 27.09.2011. godine («Službene novine Općine Kakanj» broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje

 JAVNI POZIV
ZA  DODJELU  PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA
OPĆINE KAKANJ

 

 U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ , Općina Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja:

 1. „GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 PRIZNANJE
 2. „PLAKETA SA DIPLOMOM“ – 3 PRIZNANJA
 3. „ZAHVALNICA“ – 5 PRIZNANJA

          Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim.

 KRITERIJI ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA

 „GRB OPĆINE KAKANJ“

 „Grb općine Kakanj“ se dodjeljuje za:

 • izuzetne uspjehe u radu i ostvarenju natprosječnih rezultata rada i poslovanja,
 • ostvarenje pozitivnih ekonomskih rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja,
 • povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja,
 • značajno ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i izvršenih usluga,
 • povećanje zaposlenosti,
 • ostvarenje značajnog izvoza proizvoda i usluga na strana tržišta,
 • unapređenje zaštite životne okoline i kvaliteta življenja,
 • doprinos u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta,
 • afirmaciju i promociju općine Kakanj,
 • postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu,
 • doprinos općini u privrednom razvoju i izgradnji infrastrukturnih objekata,
 • u povodu jubileja i značajnih datuma dobitnika priznanja i
 • ostvarene rezultate u drugim segmentima društvenog i javnog života.

 

 1. B) „PLAKETA SA DIPLOMOM“

 „Plaketa sa diplomom“ dodjeljuje se za:

 • postignute uspjehe u radu i rezultatima rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini,
 • doprinos u odbrani zemlje i očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine,
 • promociju demokratije i osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka,
 • rezultate poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanja i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja,
 • racionalizaciju, modernizaciju i organizacione promjene koje su rezultirale značajne uštede i postizanje rezultata u odnosu na prethodni period, a što je značajno uticalo na sveukupan razvoj općine,
 • kvalitetno i u interesu državnog kapitala i radnika izvršenu privatizaciju,
 • na zadovoljstvo građana i ostvarivanje njihovih interesa obezbijeđeni kvalitetni uslovi rada i pružanja usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i u drugim društvenim djelatnostima i
 • ostvarene rezultate u njegovanju i poštivanju nacionalnih i vjerskih sloboda građana.
 1. C) „ZAHVALNICA“

 „Zahvalnica“ se dodjeljuje za:

 • značajan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu „92.-95.“,
 • iskazanu i ispoljenu ličnu hrabrost u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
 • humanitarni rad i rezultate rada u dobrotvornom radu,
 • angažman u stvaranju uslova za  razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim društvenim segmentima
 • iskazane sposobnosti i odlučnosti u razvoju komponente odbrane i zaštite,
 • ostvarenje rezultata rada u radnim sredinama i u sredinama u kojima žive,
 • doprinos u ostvarenju demokratije, ljudskih prava i slobode čovjeka i
 • isticanjem kao pojedinca i u drugim sferama društvenog i javnog života

 

Rok i način predlaganja

             Prijedlozi za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja podnose se Komisiji do 11.03.2017.godine.

Prijedlog iz prethodnog stava treba da sadrži slijedeće:

 • prezime i ime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice ili drugih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnih priznanja,
 • oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • obrazloženje prijedloga,
 • raspoloživu dokumentaciju.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja imaju:

 •  državni organi i državne institucije,
 • Općinski načelnik,
 • radna tijela Općinskog vijeća,
 • privredna društva,
 • javna preduzeća i javne ustanove,
 • udruženja građana i nevladine organizacije,
 • mjesne zajednice,
 • vjerske zajednice,
 • građani i
 • drugi pravni subjekti.

Obrasci za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, prijemnoj kancelariji ili preuzeti sa službene stranice Općine Kakanj: www.kakanj.com.ba.

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Kakanj – Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja, Ulica branilaca, 72240 Kakanj ili lično u prijemnu kancelariju Općine Kakanj.

 

                                                                                     KOMISIJA ZA DODJELU
                                                                 PETNAESTOAPRILSKIH  PRIZNANJA