Javni poziv za finansijsku podršku predškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama čiji osnivač nije Općina Kakanj

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), i člana 27, stav 2 Odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu („Službene novine Općine Kakanj“ br.1/16 ), općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za finansijsku podršku predškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama

čiji osnivač nije Općina Kakanj

 

Općina Kakanj poziva predškolske odgojno – obrazovne ustanove sa područja općine Kakanj da podnesu prijavu za dodjelu sredstava planiranih u Budžetu Općine Kakanj za 2017. godinu  za podršku predškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama čiji osnivač nije Općina Kakanj.

Ukupan iznos sredstava planiranih za ovu namjenu  iznosi  15.000,00 KM,  a  dodjeljivat će se  za slijedeće namjene :

– sufinansiranje programa i projekata poboljšanja uvjeta brige o djeci predškolske dobi

– sufinansiranje specijaliziranih programa, interventnih i rehabilitacijskih programa

– podrška programu produženog boravka djece

– ostvarivanje i zaštita dječijih prava

– učenje životnih vještina

Prednost pri odabiru programa/projekata imaju oni koji svojim sadržajem potiču ostvarenje većeg standarda u predškolskom odgoju.

Pravo prijave na javni poziv imaju predškolske odgojno – obrazovne ustanove čiji osnivač nije Općina Kakanj, registrirane su i svoju djelatnost obavljaju na području općine Kakanj, a njihovi su programi i projekti od interesa za lokalnu zajednicu.

Prijava na javni poziv  se podnosi Općini Kakanj – Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj.

U prijavi se navode projekti i programi za koje se traže grant sredstva.

Uz prijavu se prilaže slijedeća ovjerena i potpisana dokumentacija :

  • detaljan projekat / program
  • finansijski plan projekta
  • kopija uvjerenja o poreskoj registraciji ( identifikacijski broj )
  • rješenje o registraciji
  • kopiju ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa
  • izvještaj o realiziranim projektima / programima u posljednje 2 godine

Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu Općine Kakanj – Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj, Ul. branilaca bb, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za finansijsku podršku predškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama čiji osnivač nije Općina Kakanj“.

U razmatranje će se uzeti prijave koje su podnesene u roku sa kompletnom dokumentacijom.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja, tj. od  16.februara  do 3. marta 2017. godine. Nakon isteka roka prijave se neće primati.

Korisnici sredstava dužni su Općini Kakanj – Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj i Službi za finansije dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Obrasci se mogu preuzeti klikom na naslove:

Aplikacijski obrazac

Budžet projekta

Izjava o namjenskom utrošku sredstava

Finalni izvještaj o projektu

Obrazac za finansijski izvještaj