Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2022. godini, rok za prijave 24.juni

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu, broj: 01/1-15-52/22 od 28.02.2022. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2022. godini

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za plasteničku i stakleničku proizvodnju u 2022. godini.

Pravo na podsticaje mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  kao nosioci gazdinstva i koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • Da u plasteniku  ili stakleniku imaju zasnovanu proizvodnju povrća ili cvijeća,
 • Da imaju plastenike  ili staklenike površine od 100 m2 do 500 m2,
 • Da  je visina konstrukcije na najvišem dijelu minimalno 2 m,
 • Da su plastenici sa UV folijom, zatvoreni sa čeonih strana i montiranim vratima za ulazak i izlazak.

Podsticaj  iznosi:

 • 2,25 KM/mza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
 • 1,50 KM/m2 za korisnike koji nisu registrovali  poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2022. godini,
 • detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i klijenata,
 • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
 • Potvrda banke o otvorenom žiro računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 24.6.2022. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.