Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu, broj: 01/1-15-52/22 od 28.02.2022. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća,Općinski načelnik objavljuje

BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava  i registar klijenata  kao nosioci gazdinstva i koji u tekućoj godini u proljeće obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta i zasnuju ratarsku i povrtlarsku proizvodnju na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu,  na površini od 3-20 dunuma.

Podsticaj  iznosi:

  • 60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu  djelatnost (samostalni poljoprivrednici),  
  • 40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.  

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2022. godini,
  • Lista korištenja u biljnoj proizvodnji iz RPG i RK za 2022. godinu,
  • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • Potvrda banke o otvorenom žiro računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31.5.2022. godine

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 h.