JP “VODOKOM” KAKANJ: ZABRANA PRODAJE NA ZELENOJ I ROBNOJ PIJACI

pijaca-zelena-kakanjinfo

Obavještavamo građane, korisnike, trgovce da je od strane Kantonalne tržišne inspekcije, a na osnovu Zakona o unutrašnjoj trgovini („Sl. novine FBiH“, br. 40/10), izdata zabrana za prodaju na lokaciji zelene i robne pijace i to za: trgovce mlijekom i mliječnim prerađevinama (moraju imati rashladne vitrine), te trgovcima novom robom (odjeća, obuća, satovi galanterija i slično) na robnoj pijaci (moraju imati prikladne boksove i potrebnu dokumentaciju izdatu od općinskih nadležnih službi).

Već narednu subotu nećemo biti u mogućnosti izdati u zakup mjesto na pijaci bez navedenog inventara i potrebne dokumentacije.

Trgovci koji pružaju usluge na malo na robnoj pijaci, a prodaju neprehrambene korištene proizvode (polovnu robu), mogu izlagati i vršiti promet kao i do sada.

Molimo korisnike, trgovce, da ovu informaciju i obavještenje shvate krajnje ozbiljno, jer kao što im je i poznato, tržišna inspekcija je već u nekoliko navrata intervenisala, te da se u narednim danima pokušaju uskladiti, pronaći adekvatna rješenja, u vezi čega im i mi stojimo na raspolaganju.