JU KB Zenica: Zbog blokada Grada Zenica njemački partner odustao od projekta

JU Kantonalna bolnica Zenica: Zbog blokada Grada Zenica njemački partner odustao od projekta- Obavještavamo javnost da i pored izmijenjenih okolnosti, tj. da je JU Kantonalna bolnica Zenica, pravomoćnom presudom Kantonalnog suda, postala vlasnik zemljišta i objekata u krugu bolnice, privatni partner sa kojim smo 2019.godine potpisali Ugovor o JPP za realizaciju Projekta interventne kardiologije, ostaje kod odluke o sporazumnom raskidu ugovora.

Naime, zbog blokada Grada Zenica i nemogućnosti obezbjeđenja prava građenja, kako je bilo predviđeno ugovorom, probijeni su predviđeni rokovi i došlo je do promjene poslovne politike privatnog partnera i gubitka interesa za realizaciju projekta.

Obzirom na navedeno JU Kantonalna bolnica Zenica će u sljedecim danima i mjesecima intenzivirati aktivnosti na iznalaženju zamjenskog privatnog partnera, u skladu sa Zakonima i novim okolnostima, te nastojati obezbjediti što raniju realizaciju Projekta interventne kardiologije.

Ovaj projekat i dalje ostaje jedan od najprioritetnijih zdravstvenih projekata, čija će realizacija imati ogroman značaj za zdravlje svih stanovnika našeg kantona.

Saopćenje za javnost