Kakanj bogatiji za magistra islamskih nauka

“Obavještavamo pratitelje facebook stranice Džemat Čaršija i posebno članove džemata Čaršijske džamije u Kaknju da je imam našeg džemata,

Elvedin ef Ibrahimspahić, 23.09.2020. godine odbranio magistarski rad na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu te stekao zvanje magistar islamskih nauka u oblasti hadisa.

Magistarski rad na temu: Rješavanje konflikata – poslanički model, Elvedin ef je branio pred komisijom u sastavu: mr. Fadil Maljoki – predsjednik,prof.dr. Nedim Begović -član iprof.dr. Zuhdija Hasanović – mentor.”, navodi se u objavi na fb.