Kakanj: Koncentracije zagađujućih materija u zraku u porastu

Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano, svakoga dana, 24 sata dnevno, prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva.

Izvor: Radio Kakanj

Danas i proteklih dana u Kaknju se bilježi porast koncentracija zagađujućih materija u zraku, ali nema uslova za proglašenje jedne od epizoda u okviru kojih se poduzimaju zakonom propisane mjere.

Stanovništvu se savjetuje da smanji kretanje na otvorenom prostoru. Preporuke se posebno odnose na starije osobe, trudnice, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.

Apelujemo na građane da tokom maglovitih dana koji pogoduju koncentraciji zagađujućih materija u zraku umjesto ličnih automobila što više koriste javni prijevoz.

Zagađenosti zraka, uz industriju i automobile, značajno doprinose i individualna ložišta. Obaveza vlasnika individualnih ložišta je da, posebno tokom maglovitih dana, biraju energent koji će što manje zagaditi vazduh. Posebno je potrebno naglasiti činjenicu da je zabranjeno u kotlovnicama spaljivati smeće, gumu, plastiku i sl.

Ukoliko se putem mobilne monitoring stanice zabilježi prekomjerna zagađenost zraka, uz istovremeno uspostavljenu stabilnu vremensku situaciju koja je karakteristična po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati, Operativni štab Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka će proglasiti jednu od epizoda.