Kakanj posjetila visoka delegacija Vijeća Evrope koju čine članovi Odbora stručnjaka za pitanja Roma (CAHROM)

img_0067

Kakanj su danas posjetili članovi Odbora stručnjaka Vijeća Evrope za pitanja Roma (CAHROM). Radilo se o tematskoj posjeti pod nazivom “Povezivanje politika za Rome i borba protiv siromaštva kroz integralni pristup” čiji je cilj razmjena iskustava sa ekspertima partnerskih zemalja Albanije, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Italije i Holandije.

Zajedno sa delegacijom CAHROM-a, Kakanj su posjetili i predstavnici institucija BiH i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima Roma.

Nakon prijema u zgradi Općine Kakanj, upriličena je i posjeta naselju  Varda u kojem se gradi peta po redu zgrada socijalnog stanovanja u svrhu smještaja socijalno ugroženih porodica Roma. Posjeta naselju Varda je organizirana kako bi članovi CAHROM-a vidjeli rezultate integralnog rješavanja problema Roma.

img_0064 img_0067 img_0069 img_0071 img_0072 img_0074 img_0075 img_0077