Kakanj u UN-ovom projektu!

Na održanom sastanku Upravnog odbora zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini „Smanjenje rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini za održivi razvoj“ predstavljeno je 10 odabranih lokalnih zajednica u kojima će se realizovati programske aktivnosti naredne četiri godine. U proteklom periodu u saradnji sa partnerima na svim nivoima vlasti odabrane su lokalne zajednice Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac, Kakanj, Kalesija, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Trebinje.

Barbare Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH je istakla „Ovaj projekt je jedan od najvećih i najcjelovitijih poduhvata u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini ikada. U oba entiteta odabrano je nekoliko zajednica koje su postale dio ovog projekta. Švicarska će osigurati gotovo polovinu od 8,4 miliona KM planiranih sredstava u naredne četiri godine. S obzirom da je gusto naseljena planinska zemlja, Švicarska ima veliko višestoljetno iskustvo u suočavanju s prirodnim katastrofama. Postali smo društvo koje je kompetentno za suočavanje s rizicima – što znači da smo svjesni rizika od prirodnih opasnosti i da njima upravljamo savjesno i dalekovidno. Želimo podijeliti to znanje i iskustvo sa našim kolegama iz BiH.”

Selekcija lokalnih zajednica vršena je na temelju procjena rizika, ranjivosti i izloženosti katastrofama, ljudskih i tehničkih kapaciteta, postojanja podataka o korištenju zemljišta i katastra, postojanja strategija lokalnog razvoja, političke volje vodstva lokalnih zajednica da se uključe i osiguraju sufinansiranje te mogućnost sinergije sa drugim relevantnim inicijativama. Ovaj zajednički program, ukupne vrijednosti 8,4 miliona KM, provode UN agencije UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAQ u partnerstvu sa lokalnim vlastima.

Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, ispred pet agencija Ujedinjenih nacija koje učestvuju u ovom projektu, rekao je da u 10 izabranih opština živi 600.000 ljudi tako da će projektom biti obuhvaćen značajan broj stanovništva. “Kroz ovaj projekt pomoći ćemo općinama da pitanja koja se tiču smanjenja rizika od katastrofa uvrste u svoje razvojne planove”, rekao je on i dodao da će projektom biti obuhvaćene i osjetljive kategorije – djeca i trudnice.

Program ima za cilj podrži bh. građane, posebno najugroženije kategorije i visokorizične lokalne zajednice, da se pripreme i prilagode rizicima od katastrofa i udarima u različitim sektorima razvoja. Tokom 2020. godine aktivnosti će biti fokusirane na unapređenju kapaciteta, strategija i planova djelovanja u smislu prevencije i pripravnosti lokalnih zajednica u pogledu smanjenja rizika od katastrofa. Namjera je osnažiti institucionalnu pripravnost i kapacitete članova platformi za smanjenje rizika od katastrofa kroz multisektorski pristup u radu sa fokusom na ranjive grupe stanovništva u lokalnim zajednicama.

Milan Novitović, v. d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, rekao je da je ovo prvi put da se na ovaj način okupljaju sve institucije koje treba da budu integrisane u sistem zaštite i spašavanja.

Lokalne zajednice i stanovništvo će putem postojećih naučnih podataka i jednostavnih softverskih rješenja imati uvid o opasnostima u smislu vrste katastrofe s ciljem povećanja svijesti o riziku katastrofa, kao i procjenama prostornih rizika kombiniranih sa podacima o opasnostima, korištenju zemljišta i ranjivosti za donosioce odluka.

Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo Federalne uprave civilne zaštite FBiH, rekao je da katastrofe ne poznaju granice i u tom smislu su i odabrane jedinice lokalne samouprave.

Također, kroz niz edukacija namjera je da se smanjenje rizika od katastrofa adekvatno prepozna kroz sve uključene sektore (zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravstvo i poljoprivreda) u okviru programa s ciljem sveobuvatnog i koordiniranog djelovanja baziranog na dijalogu u lokalnim zajednicama.

Cilj zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija BiH je rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda. Za provedbu aktivnosti zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima.