Kakanjac Adem Delić – Dobitnik ZAHVALNICE za doprinos u razvoju dječije i socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu

Kakanjac Adem Delić, diplomirani socijalni radnik i uposlenik JU Centar za socijalni rad Kakanj je svima dobro poznat. Mlad, perspektivan, komunikativan i mio među korisnicima centra.

Danas je dobitnik ZAHVALNICE za doprinos u razvoju dječije i socijalne zaštite u ZDK. Zahvalnica se dodjeljuje za doprinos u razvoju hraniteljstva i angažman kao edukatora za područje Federacije BiH na osnaživanju kompetencija kod hraniteljskih porodica kroz edukacije i u direktnom radu na terenu sa porodicama.

Kakanjac Adem Delić se nalazi na Federalnoj listi licenciranih trenera za oblast hraniteljstva -Za doprinos u procesima transformacije institucije socijalne zaštite, za djecu bez roditeljskog staranja i djecu pod rizikom od razdvajanja. – za doprinos kao Edukatoar za specijalizirane edukacije profesionalaca u Centrima za socijalni rad u radu sa povratnicima sa stranog ratišta za područje ZDK Te doprinos kao profesionalca koji svojim nesebičnim zalaganjem pruža svakodnevnu podršku porodicama u stanju socijalne potrebe na lokalnom nivou.

“Zahvaljujem se Društvu socijalnih radnika ZDK koje je mi je na dan obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada dodijelilo ZAHVALNICU za doprinos u razvoju dječije i socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu”, naopisao je Delić na svom fb profilu.

Stručnim skupom obilježen Međunarodni dan socijalnog rada

Društvo socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona danas je prigodnim stručnim skupom u Zenici obilježilo Međunarodni dan socijalnog rada.

Predstavljena je tema „Razvoj i perspektiva procesa deinstitucionalizacije u ZDK“, odnosno uspostava servisa podrške u novim lokalnim zajednicama.

Pored toga, predstavljena je i „Retrospektiva rada Centara za socijalni rad“ kao i „Razvoj socijalnog rada“.

Predsjednik Društva socijalnih radnika ZDK, Samir Hrustić podsjeća da se Međunarodni dan socijalnog rada obilježava trećeg utorka u mjesecu martu.

“Danas smo tim povodom organizovali prijem za sve socijalne radnike, kao i druge radnike koji rade u sistemu socijalne zaštite, pri čemu je ovo bila prilika i za svojevrsnu promociju socijalnog radnika i značaja socijalne zaštite za društvo“, ukazao je Hrustić.

Jasmina Hasanić, zaposlenica Centra za socijalni rad Maglaj kaže da angažman socijalnih radnika nije dovoljno vrednovan u društvu.

Nas vrlo često izjednačavaju sa našim korisnicima, sve ono što se ne može riješiti u društvenoj zajednici šalje se u Centre za socijalni rad. Ovo je jako dobra profesija u kojoj se čovjek daje iz srca, ne može svako biti socijalni radnik i mislim da nismo dovoljno vrednovani ni po primanjima ni po priznanjima u društvu. Ne pretjerujem kada kažem mi smo socijalni radnici 24 sata, jer i kada sam kod kuće moram odmah reagovati na situaciju slijedom nekog događaja“, kazala je Hasanić.

Na skupu je priređena i stručna prezentacija socijalne tematike od strane organizacije “Sumero”, kao najveće organizacije koja se bavi pravima osoba s intelektualnim teskoćama u BiH, kao o dodjela zahvalnica.