Kakanjinfo.com: Sve će to narod pozlatiti!!!

Sve-ce-to-narod-pozlatiti

“Sve će to narod pozlatiti” je jedna od osam objavljenih propovjedaka Laze Lazarevica.

U toj pripovjeci se Lazarevic osvrće na psihološke borbe u čovjeku koju vodi sam sa sobom i svojim nadanjima, očekivanjima, željama koje ga lome i strepnji kojima se bori.

Blagoje kazandžija je glavni lik pripovjetke i on u mehani koja je budi rečeno prikazana kao mjesto u kome se skupljaju ljudi svakojakih profila.

Očekuje svog sina da se vrati sa ratišta gdje je ranjen, ali nije poznato da li je rana samo površinska ili je nešto ozbiljnije u pitanju.

Ipak ujutro kad ugleda sina shvata kad vidi da on nema nogu da je on invalid, nada se pomoći naroda i zato se pripovjetka i zove “Sve će to narod pozlatiti” jer se država ne brine za ljude koji su ratujući za nju ostavljali djelove tijela po bojištima.

H.H. (kakanjinfo)