Kakanjinfo.com:Kandidat za načelnika Općine Kakanj: Adnan Čobo (SDP KAKANJ)

Poštovani!

Počela je predizborna kampanja tokom koje će naš portal u rubrici Izbori 2016, predstaviti sve kandidate na ovogodišnjim Lokalnim izborima Općine Kakanj.

U saradnji sa kandidatima i njihovim političkim strankama kojima pripadaju, na najbolji način čemo predstaviti biografije kandidata za načelnika Općine Kakanj za Lokalne izbore 2016.

OO SDP Kakanj BIH je svoje povjerenje na Lokalniim izborima 2016 u Kaknju dao kandidatu: Adnan Čobo.

adnan cobo sdp kakanj

 

Mladi kakanjac, Adnan Čobo je rođen u Kaknju 1972. godine. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završava u rodnom gradu, pravni fakultet u Sarajevu te stiče zvanje diplomirani pravnik.

U proteklom ratu od 1992. – 1995.godine, kao omladinac bio je pripadnik AR BiH. Osim toga u periodu od 1996. do 1997. godine radio je u firmi  ZIRA d.o.o. Sarajevo na poslovima dizajna i marketinga, a od 1998. do 1999. radi u nevladinoj organizaciji Centar Mladih općine Kakanj – C.M.O.K, kao predsjednik.

Osim toga , od 2001. do 2002 radi kao pravnik za radne odnose u JU Dom Zdravlja Kakanj a (2003-04) ponovo radi u C.M.O.K. Kakanj.

Tačno prije deceniju (2006. do 2007) zapošljava se kao pravnik za radne odnose u Rudniku Kakanj, a 2008.-2015. kao sekretar pogona Površinski kop Vrtlište.

Trenutno je zaposlen u RMU Kakanj ma poslovima pravnika za kontrolu pravnih opštih i kadrovskih poslova u Službi interne revizije Rudnika Kakanj.

(Kakanjinfo.com/OO SDP Kakanj)