Kakanjski penzioneri nezadovoljni dinamikom isporuke ogrijeva

I ove godine javili su se problemi pri isporuci ogrijevnog drveta za kakanjske penzionere. U Udruženju penzionera općine Kakanj nisu zadovoljni trenutnom dinamikom isporuke ogrijeva.

“Početkom ove godine potpisan je ugovor za ogrijev za snadbijevanje kakanjskih penzionera sa ŠPD Zavidovići da se isporuči 1700 metara kubnih ogrijeva za više od 300 kakanjskih penzionera.

Prema ugovoru rok za isporuku je 31.12.2020.godine. Problem je u dinamici isporuke pa je tek u julu, augustu od planiranih 1700 kubika, tek isporučeno 200 kubika našim penzionerima što je bio znak za uzbunu i za reagovanje. Kako bi riješili problem obratili smo se svim relevantnim institucijama a onda je dogovoreno da se vrši eksploatacija drvne mase iz Zenice i Visokog. U rješavanju određenog dijela problema pomogli su nam iz općine Kakanj na što se zahvaljujemo. Pokrenula se eksploatacija iz Zenice i Visokog a koliko čujemo to sad dosta dobro ide i kako je obećano od samog odbavljača da će biti drva na vrijeme”, rekao je predsjednik Udruženja penzionera Kakanj, Irfan Imamović.

MI nismo konsultovani pri potpisivanju ugovora o isporuci drva

Emir Ibrahimspahić – rukvoodilac Šumarije Kakanj

“Oni su sjeli za sto i dogovorili količinu bez uvažavanja mišljenja Šumarije Kakanj. U januaru ove godine mi smo bili stava da je to velika količina da je nećemo mi moći na vrijeme isporučiti i to smo rekli prije same pojave koronaviusa. Potom je došla pandemija te smo ostali dodatno bez radnika i nadam se da ćemo do kraja novembra uspjeti da realizujemo ogrijev prema udruženju penzionera, naveo je Ibrahimspahić.

KAKANJINFO.COM