Kakanjski trenutak zajedništva i uvažavanja na relaciji RMU Kakanj – Općina Kakanj

RMU KAKANJ DOBIO KONCESIJU ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJA

U Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisan je ugovor o dodjeli koncesije Rudniku mrkog uglja Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – mrkog uglja. Ugovor su potpisali ministar Zlatko Jelić, v.d. direktora RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Sead Imamović i prokurist u ovom rudniku Fahrudin Tanović.

Ovo je kakanjski trenutak, trenutak zajedništva i međusobnog uvažavanja na relaciji RMU Kakanj – Općina Kakan. jMožda je historijski trenutak, ali važnije od toga je činjenica da je ovo kakanjski trenutak zajedništva i uvažavanja na relaciji RMU Kakanj – Općina Kakanj. Niko nikoga nije pobijedio, naprotiv, ostvarena je zajednička pobjeda jer je pokazana naša kakanjska zajednička odanost i ljubav prema našem Kaknju. Ovo je dakle, da podcrtamo, kakanjski trenutak jer je nastao kao rezultat uvažavanja kojeg prema građanima Kaknja pokazuje RMU Kakanj i uvažavanja Općine Kakanj prema temelju naše kakanjske privrede.Posebne zasluge u tom smislu pripadaju Općinskom vijeću, upravi RMU Kakanj, općinskim službenicima, ministru Jeliću, vršiocu dužnosti premijera ZDK Mirnesu Bašiću…

RMU Kakanj će vršiti eksploataciju uglja na eksploatacionom polju površine 5.888,37 hektara. Vrijeme koncesije za eksploataciju je 30 godina, a minimalna godišnja realizacija predmeta koncesije za naplatu kontinuirane koncesione naknade je milion tona proizvedenog uglja.

Ministar Jelić je rekao da je ovo povijesni trenutak za Kakanj, ali i za Zeničko-dobojski kanton, jer je ovo prva koncesija za istraživanje i eksploataciju uglja koja je dodijeljena jednom rudniku u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH na području ovog kantona, u skladu sa Zakonom o koncesijama donesenim 2003. godine.

– RMU Kakanj će obročno platiti jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 1.472.092,50 KM. Kontinuirana naknada iznosi od 0,80 KM po toni eksploatisanog uglja, tako da će po osnovu ove naknade godišnje plaćati minimalno 800.000 KM. Najveću korist će imati lokalna zajednica, kojoj pripada 70 posto sredstava – rekao je Jelić.

Ponovio je opredjeljenje Vlade ZDK-a da prirodne i mineralne resurse stavi u funkciju razvoja, od kojeg će korist imati cjelokupno društvo.

Jelić je pozvao i preostala dva rudnika u ZDK-u, RMU Zenica i RMU Breza, da okončaju zakonski predviđene procedure za dodjelu koncesije te svoje poslovanje usklade sa Zakonom o koncesijama ZDK.

Press služba ZDK