Kakav preokret u Stranci za BIH za trećeplasirani mandat: Mandat obnovila Zerina Kovač

Najnoviji objavljeni podaci za sastav Općinskog vijeća Kakanj, obrađeni na 60 biračkih mjesta. Prema trenutnim rezultatima došlo je do pomjerenja nekih kandidata unutar stranačkih lista.

Stranka za BiH (SBiH) tri mjesta sa 1.767 glasova: Mirsad Tursum (782), Sabit Čehajić (375) i Kovač Zerina (337), Fakir Ajdinović (323) je bio treći sve do posljednjeg brojanja glasova. Prema ranije objavljenim podacima na trećoj poziciji bila je Hatidža Šahman, koja trenutno ima 305 glasova koja je sada četvrta.

Kakanjinfo