Kantonalna bolnica Zenica u 2016. dobila preko 2 miliona KM od Ministarstva zdravstva

Vlada Zeničko-dobojskg kantona je na 88. sjednici usvojila Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ za 2016. godinu.

Od ukupno planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za kapitalne transfere za zdravstvo (2,4 mil KM), utrošeno je 2.347.845 KM ili 98% planiranih sredstava.

Vlada je najveći dio sredstava usmjerila u JU Kantonalna bolnica Zenica, čiji je osnivač, ali je dio sredstava usmjerila i u zdravstvene ustanove kojima su osnivači općine (Dom zdravlja Kakanj i Dom zdravlja Breza)

1. Za JU Kantonalna bolnica Zenica izdvojeno je 2.160.900 KM, i to za slijedeće namjene:

• -Refundacija troškova finansiranja ranije nabavljene opreme i investicionog održavanja -478.884 KM
• -Nabavka neophodne opreme -1.193.296 KM
• -Popravka postojeće opreme -370.973 KM
• -Građevinsko-zanatski radovi -117.747 KM

2. Za ostale zdravstvene ustanove od ukupno planiranih 200.000 KM, utrošeno je 186.945 KM, i to za slijedeće namjene:

• -Sufinansiranje projekta izgradnje Ambulante Zgošća -98.820 KM
• -Nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Breza -73.125 KM i
• -Nabavka aparata niktometar za potrebe Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportslku medicinu -15.000 KM