Kazaljke su davno stale na kakanjskom trgu Kemala Baysaka!

Jednoglasnom odlukom vijećnika na jednoj od sjednica 2013.godine u Kaknju prostor koji obuhvata središte ‘’Sahat
kule’’ u Kaknju sa graničnim obuhvatom oivičenim granicom između desne strane ulice Alije Izetbegovića, ograde
Gradske džamije, odnosno harema i ulice sedme muslimanske brigade je dobio ime trg Kemala Baysaka.

Poznato je da je u aprilu 2012. godine u općini Aliaga potpisan Sporazum o prijateljstvu i saradnji prilikom posjete
delegacije općine Kakanj Aliagi u Republici Turskoj. Potpisivanjem tog sporazuma počela je jedna uspješna
saradnja i povezivanje ove dvije općine i obogaćivanje obostranih odnosa kroz privrednu i kulturnu saradnju. Glavni
inicijator ovog prijateljstva bio je počasni konzul BiH u Republici Turskoj, gospodin Ahmet Kemal Baysak sa
sjedištem u Izmiru, pa zbog toga i ideja o trgu ‘’Kemala Baysaka’’ u Kaknju.

Naš portal je nedavno objavio prelijepu fotografiju trga na kojoj se pojavila kritika sugrađana kako odavno niko ne vodi brigu o satu i da je ovdje davno vrijeme stalo. Budući da je ovo mjesto poznato u Kaknju po okupljanju mladih ili građana kad se dogovore da se nađu onda kažu “dođi do trga ili do sata”. Međutim, kazaljke su stale i sat već odavno ne radi. Građani upućuju sugestiju da nadležna služba Općine Kakanj popravi sat i da bi bilo lijepo da počne da radi.