Konačni rezultati Lokalnih izbora za načelnike – sa svih 59 biračkih mjesta! Kakanjinfo.com (Informacija više)

14614294_1182974965100502_2094020736_o

Biračko mjesto


BIJELE VODE (094A001, OŠ BIJELE VODE)
MODRINJE (094A002, OŠ MODRINJE)
BILJEŠEVO (094A003, OŠ BILJEŠEVO)
SOPOTNICA (094A004, KUĆA REDŽIĆ ZAKIRA)
OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ (094A005, OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ)
BJELAVIĆI (094A006, OŠ OMER MUŠIĆ BJELAVIĆI)
BREŽANI (094A007, OŠ OMER MUŠIĆ)
ČATIĆI (094A008, OŠ ČATIĆI)
STARA JAMA (094A009, OBJEKAT POGONA STARA JAMA)
BRNJIC (094A010, KUĆA MERDIĆ OMERA)
BAŠIĆI (094A011, PROSTORIJE MZ BRNJIC)
DOBOJ (094A012, DRUŠTVENE PROSTORIJE)
OŠ 15 APRIL DOBOJ (094A013, OŠ 15.APRIL DOBOJ)
VARDA (094A014A, KUĆA GANIĆ AZIZ I KAHVEDŽIĆ BEHAIJA)
VARDA (094A014B, KUĆA GANIĆ AZIZ I KAHVEDŽIĆ BEHAIJA)
KLUB RADIO AMATERA (094A015, PROSTORIJE KLUBA ZGRADA P+3)
DONJI KAKANJ (094A016, OŠ DONJI KAKANJ)
MRAMOR (094A017, KUĆA HUSIKA MUSTAFE)
TERMOELEKTRANA (094A018, OŠ TERMOELEKTRANA)
DUBOVO BRDO (094A019, OŠ. DUBOVO BRDO)
DUMANAC (094A020, OŠ ROŠČEVINA DUMANAC)
HALJINIĆI (094A021, POGON HALJINIĆI)
O.Š.MULA MUSTAFA BAŠESKIJA (094A022, OŠ M M BAŠESKIJA KAKANJ)
BIŠTRANI (094A023, OŠ. BIŠTRANI)
KRALJEVA SUTJESKA (094A024, PROSTORIJE MJESNOG DOMA)
NAŽBILJ (094A025, OŠ NAŽBILJ)
KRŠEVAC (094A026, OŠ KRŠEVAC)
HODŽIĆI (094A027, KUĆA ODOBAŠIĆ ELVIRE)
PAPRATNICA (094A028, KUĆA TULIĆ OSMANA)
SEOCE (094A029, KUĆA ÐONDRAŠ MIJO)
POPE (094A030, KUĆA ÐOKIĆ ANELA)
RIČICA (094A031, OŠ ČELIKOVINA RIČICA)
SLAPNICA (094A032, OŠ SLAPNICA)
STARPOSLE (094A033, KUĆA HUSETOVIĆ MAIDA)
HRASTOVAC (094A034, KUĆA GLUHIĆ IRFANA)
TRŠĆE (094A035, OŠ TRŠĆE)
ZAGRAÐE (094A036, OŠ ZAGRAÐE)
VELIKI TRNOVCI (094A037, OŠ VELIKI TRNOVCI)
VUKANOVIĆI (094A038, OŠ VUKANOVIĆI)
BUKOVLJE (094A039, OŠ BUKOVLJE)
ZGOŠĆA (094A040, OBJEKAT VEISPAHIĆ MUGDIM)
OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ 1 (094A041, OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ)
ULICA 311 LAHKE BRIGADE (094A042, KUĆA OBAD SANDRA)
ELEKTRO KAKANJ (094A043, PROSTORIJE ELEKTRA)
POPRŽENA GORA (094A044, OŠ POPRŽENA GORA)
PLANDIŠTE (094A045, POLIKLINIKA LEMEŠ MUVEDETE)
VATROGASNI DOM DOBOJ (094A046, VATROGASNI DOM DOBOJ)
OŠ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA 1 (094A047, OŠ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA)
BIČER (094A048, POSLOVNI OBJEKAT LOGOS)
ČATIĆI I (094A049, O Š ČATIĆI)
PODVARDA (094A050, OBJEKAT PALJEVIĆ EDINA)
BRNJ (094A051, PROSTORIJE MZ BRNJ)
CRNAČ (094A052, KUĆA KUBAT ANGIJADA)
ELEKTROKAKANJ-SOLITERI (094A053, PROSTORIJE ELEKTRA)
OBRE (094A054, KUĆA ČALUK MUFDIN)
DESETNIK (094A055, OŠ DESETNIK)
POVEZICE (094A056, UPRAVNA ZGRADA RIBNICA)
ŽELJEZNIČKA STANICA (094A057, KUĆA HADŽIĆ OSMANA)
BARE (094A058, OBJEKAT TICA AJŠE)

Broj obrađenih listića: 19.232

KAKANJ
Broj birača Broj biračkih mjesta Broj kandidata
34.151 59 4
Obrađeno biračkih mjesta –59 (100,00%)
Neobrađeno biračkih mjesta –0 (0,00%)
Važeći listići – 17.852 (92,82%)
Nevažeći prazni listići – 740 (3,85%)
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 640 (3,33%)
Šifra Politički subjekt Broj glasova %
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 6.366 36,60
01182 SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ 2.939 16,90
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2.676 15,39
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 1.616 9,29
01698 DEMOKRATSKA FRONTA 1.342 7,72
00027 HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH 1.080 6,21
00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI 510 2,93
00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE 360 2,07

Kakanjinfo.com