KORIDOR 5C: Intenzivirani radovi na zaobilaznici autoceste A1 kod Zenice

Zaobilaznica autoceste A1 kod Zenice mjesto je intenzivnih radova, iako nije građevinska sezona.

Na radilištima poddionica Drivuša – Klopče i Klopče – Donja Gračanica angažovano je oko 500 radnika. Zbog geografskih specifičnosti terena, na zaobilaznici dužine oko osam kilometara nalaze se mostovi, tuneli i vijadukti, ali i građevinski objekti za čiju se izgradnju, zbog aktivnih klizišta, mora stabilizovati teren.

Poddionica Drivuša Klopče, uz veliki most na rijeci Bosni dužine 650 metara, s tri saobraćajne trake prolazi kroz zonu klizišta, čije je stabiliziranje izuzetno zahtjevno.

“Na ovoj dionici se nalaze dva ozbiljna klizišta. Ona su do sad umirena, ali za umirenje tih klizišta morali smo potrošiti 25.000 kubika kamena, ugraditi šest kilometara geotehničkih sidara. Imamo u jednom usjeku potporni zid koji je dug 200 metara”, pojašnjava predstavnik JP Autoceste FBiH Ahmed Mušija.

Poseban izazov na ovoj poddionici je bilo izmiještanje regionalnog gasovoda Sarajevo – Zenica u dužini od 2,5 kilometara jer se u toku radova morao osigurati kontinuitet isporuke gasa industrijskim pogonima u ArcelorMittalu. Jednako su zahtjevni i radovi na poddionici Klopče – Donja Gračanica, gdje se grade četiri vijadukta i dva tunela – Ričice i Pečuj. I ova su gradilišta na nestabilnom tlu.

“Zbog lošeg materijala prinuđeni smo koristiti takozvani tunelski kišobran, odnosno cijevni štit specijalnim materijalima kako bismo osigurali rad ljudi i mehanizacije”, navodi predstavnik izvođača radova Enver Ajanović.

Na radilištima poddionica Drivuša – Klopče i Klopče – Donja Gračanica angažirano je oko 500 radnika. Zbog specifičnosti terena u hodu se traže rješenja i revidira projektna dokumentacija.

“To je nešto što se stalno mijenja, svakih 10 metara imamo različite geološke uslove tako da je nemoguće da imamo neko unikatno rješenje za pojas od 300-400 metara. Stalno se moramo prilagođavati trenutnim uslovima na terenu”, ističe Reuf Kadrić, predstavnik JP Autoceste FBiH.

obilaznica autoceste A1 kod Zenice, ukupne dužine osam kilometara vrijednosti oko 140 miliona eura, trebala bi biti izgradjena do kraja ove godine.