Međunarodni kamp u Austriji: Među mladim radioamaterima i kakanjac

Učešće mladih radio amatera Bosne i Hercegovine u radu međunarodnog radioamaterskog kampa za mlade IARU R1 (International Amateur Radio Union Region 1) –YOTA 2016 će se ove godine održati u mjesecu julu (u periodu od 16 do 23.07.2016) a koje će se održati u Austriji.

IARU R1 obuha4d1c5ff-a838-4e3a-bcba-23b038620dffvata Evropu, Afriku dio Azije a uključivo sa Bliskim i Srednjim istokom te Rusijom i Mongolijom a od 2011 godine posebno se brine o programima namjenjenim mladim radioamaterima iz nacionalnih radio amaterskih saveza IARU R1 među kojima je i naša država.

Naime, na nivou IARU R1 osnovana je posebna radna grupa za mlade (engl. Youth Working Group) sa ciljem osmišljavanja programa za mlade  a jedan od tih programa je i „Youngsters On The Air“ ili skračeno YOTA.

Cilj programa je upoznavanje mladih sa radioamaterskim aktivnostima u svijetu, razne edukacije iz oblasti robotike, mehanike, praktičnog rada na savremenim radio stanicama kao i savremenom pratečom opremom, simulacija radioamaterskog takmičenja na radio stanicama kao i amaterske radio goniometrije, rad sa internacionalnom svemirskom stanicom (ISS) te mnoge druge edukativne radionice koje će mladima omogućiti da napreduju u tehnološkom smislu a kao učesnici ovog programa da prenesu svoja znanja na buduće generacije u našoj zemlji kao i svojim klub
ovima.

Tijekom YOTA aktivnosti stvaraju se prijateljstva koja se produbljuju na način da ti mladi radio amateri i dalje međusobno komuniciraju putem radio stanica kao i uspostavljaju bolju saradnju u budučnosti između država i radio klubova. Organizacija YOTA predviđa ekipe od 4 mlada radioamatera uključujući vođu tima u starosti od 18 do 25 godina. Ovisno o broju prijavljenih članica IARU R1 ukupan broj mladih koji će uzeti učešće na ovim aktivnostima je od 100 do 130 učesnika.

Ove godine, domaćin će biti Austrijski radio amaterski savez a poziv za učešće od strane ovog saveza je stigao  je i asocijaciji radioamatera u Bosni i Hercegovini koja je proslijedila poziv i kakanjskom klubu .

Asocijacija radio amatera u Bosni i Hercegovini planira poslati ekipu od 4 predstavnika koju čine mladi iz četiri radio kluba a to su Hasan Hasić iz radio kluba Stjepan polje, Dino Čeljo iz radio kluba Drina Goražde , Mihret Serhatlić iz radio kluba Kamenica-Teslić i  Rasmin Čolak iz radio kluba Kakanj koji će ujedno biti i vođa tima.

Do sada je prijavljeno 27 zemalja članica IARU R1 za YOTA 2016 među kojima se nalazi i ekipa iz BiH.

“Naši predstavnici će imati priliku da na ovom edukativno-takmičarskom kampu nauće dosta novih načina rada iz oblasti radioamaterizma te na taj način po povratku u matične klubove prenesu stečeno znanje na nove mlade generacije  radioamatera u BiH”. izjavio je Koordinator Čolak.

Hamid Hadžić