MINISTAR ČAJIĆ RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA PČELARA I PROIZVOĐAČA MLIJEKA

U prostorijama Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, ministar Jasmin Čajić održao je sastanke sa predstavnicima Kantonalnog saveza udruženja pčelara, a nakon toga i predstavnicima, odnosno direktorima poljoprivrednih zadruga sa područja ZDK-a: “ZE-VIS”, “Kapi života” Tešanj i “ZIM” d.d. Zenica za oblast mljekarstva.

Razgovarano je o aktuelnim problemima u navedenim oblastima poljoprivredne proizvodnje sa akcentom na nastale probleme u realizaciji  poticaja u pčelarskoj i mljekarskoj proizvodnji za 2023. godinu, kao i prijedlozima mjera i planova za narednu budžetsku 2024. godinu. Predstavnici pčelara i mljekarske proizvodnje obratili su se zahtjevima za mjere i aktivnosti za poticanje  poljoprivrede u 2024. godini.

Ministar Čajić je podržao poljoprivrednike i kazao da će nastojati da iznađe rješenja za njihove probleme te pokušati obezbjediti što veći iznos sredstava za narednu budžetsku godinu za sve poljoprivredne proizvodjače i na taj način pružiti prijeko potrebnu pomoć i veću podršku u cilju unapređenja i povećanja obima poljoprivredne proizvodnje na području ZDK-a.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK