MINISTAR MARIĆ I CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA ZA OKRUGLIM STOLOM O EKSPLOATACIJI ŠLJUNKA

Sa ciljem da se zaustavi nelegalna eksploatacija šljunka u vodotocima rijeke Bosne i Krivaje, Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Žepču organizovali okrugli sto kojem je prisustvovao i Vinko Marić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-dobojskog kantona (ZDK).

– Iznimno je važno da sarađujemo sa civilnim sektorom i tražimo rješenja koja su od obostrane koristi. Za ovim okruglim stolom smo čuli da je procedura za legalnu eksploataciju minerala iz slivova rijeka izuzetno komplikovana, zbog čega neki rizikuju i šljunak vade “na crno”. Zajednički cilj nam je da imamo lijepo uređene obale i čiste rijeke – kaže ministar Marić.

Predstavnici ribarskih udruženja istakli su značaj da se u vrijeme mrijesta ribe, privremeno obustavi produbljavanje korita rijeka, a aktivisti CCI su ukazali na brojne nelogičnosti u zakonskoj i podzakonskoj regulativi iz ove oblasti.

Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, pojasnili su da vodne saglasnosti u slivu rijeka Bosne, Krivaje, Drine i Vrbasa, koje su istekle 31.12.2022. godine važe do 30.09.2023. godine.

Predviđeno je da se i u ovoj godini nastavi produbljivanje korita u gradovima Zenica, Visoko i Zavidovići, kao i u općinama Žepče i Kakanj.

Pres služba ZDK