Ministar Mirnes Bašić : Stvoreni uslovi za izradu zakona: Vlada ZDK utvrdila Zakon o plaćama u organima vlasti

Mirnes Bašić – ministar za pravosuđe i upravu Vlade ZDK

 

Stvoreni uslovi za izradu zakona: Vlada ZDK utvrdila Zakon o plaćama u organima vlasti

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu Vlada ZDK je protekle sedmice utvrdila Prijedlog Zakona o plaćama u organima vlasti ZDK. Naime, kako je pojasnio ministar Mirnes Bašić, federalni zakon je još 2010.godine u prelaznim i završnim odredbama propisao da su niži nivoi vlasti, kantoni i općine, dužni da u roku od 60 dana usaglasiti svoje propise iz oblasti plaća.

„Sadašnja Vlada kao i prethodne vlade, već sedam godina u svoje programe rada su uvrštavale ovaj zakon, ali je tek sad utvrđen njegov definitivni  tekst. Od preuzimanja mandata imali smo niz pregovora sa sindikatima, evo stupio je na snagu zakon o radu i izmjene kolektivnog ugovora te su sad stvoreni uslovi da se ide u izradu ovog zakona“, kaže kakanjac ministar Bašić.

Dodao je da je nacrt zakona je usvojen u sptembru i provedena je javna rasprava dok su u Prijedlogu Zakona usvojene određene manje primjedbe iz same rasprave.

Kakanjinfo.com