MINISTAR ŠIMUNOVIĆ RAZGOVARAO SA SINDIKATOM I MENADŽMENTOM JU CENTAR ZA DJECU I ODRASLE S POSEBNIM POTREBAMA 

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Antonio Šimunović sa suradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, Sindikalne organizacije JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK i v.d. direktorom JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK.U fokusu razgovora bilo je unapređenje statusa zaposlenika, pružanja usluga i iznalaženje modela financiranja JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK.

Tijekom razgovora istaknuto je kontinuirano financiranje s tendencijom rasta u posljednjih nekoliko godina i podrška resornog ministarstva za rješavanje problematike sa kojom se suočavaju uposlenici i korisnici usluga dnevnog zbrinjavanja, kao i izazovi za daljnje funkcioniranje i pružanje usluga JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK u čije rješavanje bi se trebale uključiti i jedinice lokalne samouprave.

Zaključeno je da će se formirati radno tijelo koje će uključivati sve relevantne osobe za ovu problematiku, koje će analizirati problematiku i iznaći najbolje rješenje za financiranje ustanove, status zaposlenika i korisnika usluga.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK