MINISTAR SINANOVIĆ UČESTVOVAO NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI „GRADIMO MOSTOVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH“

1f9056914c81851e5e60795b7c64a31b_l

Dana 21. i 22.10.2016. godine  u Mostaru je održana Druga međunarodna konferencija „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“, koju je organizirao DVV International — Ured za Bosnu i Hercegovinu, a pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Na konferenciji je učestvovalo više od 80 učesnika iz sedam zemalja, među kojima su vodeći teoretičari, istraživači i praktičari iz oblasti andragogije. Konferenciji je prisustvovao i Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona sa saradnicima. Treba istaći da je konferenciji prisustvovalo šest ministara obrazovanja, kao i predstavnici nadležnih vladinih tijela, nevladinih organizacija, te privatnih providera u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, koji su sa kolegama iz regiona razmijenili iskustva i pokušali pronaći adekvatne modele za unapređivanje prakse i saradnje u oblasti obrazovanja, učenja i obuke odraslih u Jugoistočnoj Evropi s fokusom na definiranje prioriteta za naredni period.

Konferenciju u Mostaru su otvorili:

  • Adnan Husić, pomoćnik Ministra civilnih poslova BiH
  • dr.sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • dr.sc. Emir Avdagić, direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu
  • Susanne Mattis, referat za odnose s javnošću, kulturu i protokol Ambasade SR Njemačke u BiH
  • prof. dr. Katarina Popović, generalni sekretar ICAE (International Council for Adult Education

Učesnici su na konferenciji razgovarali o implementaciji koncepta cjeloživotnog učenja u društvu, vještinama odraslih, standardima u obrazovanju odraslih, te profesionalizaciji andragoških djelatnika.

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport