Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK: RAD ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI U 2016. GODINI (OD KORISTI DO VELIKIH UŠTEDA)

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, donijela je Zaključak o prihvatanju Informacije o implementaciji alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi u 2016. godini.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna kaznena sankcija kojom se počiniteljima kaznenih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje deset, do najviše devedeset radnih dana.

Ova sankcija važna je i ima posebnu korist za zajednicu i osuđenu osobu  iz razloga što se na ovaj način  osuđena osoba ne isključuje iz društva i porodice (očuvanje porodice kao nuklesusa zdravog društva), u slučaju da je zaposlena ne ostaje bez posla, dobrovoljnim izvršavanjem besplatnog rada u korist šire zajednice pod nadzorom države podstiče se razmišljanje o štetnosti određenih oblika ponašanja i razvija osjećaj odgovornosti za štetne posljedice, dolazi do sprejčavanje međusobnog lošeg uticaja u zatvoru odnosno kriminalne zaraze, sprječava se pretrpanosti zatvora te postižu uštede troškova zatvorskog izdržavanja kazni koje bi pale na teret države.

Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, kao organu nadležnom za izvršavanje ove alternativne krivične sankcije na području Zeničko dobojskog kantona, u toku 2016. godine, dostavljene su 23 presude općinskih sudova Zeničko-dobojskog kantona. Najveći broj presuda 12, dostavljen je od Općinskog suda u Visokom, Općinskog suda u Kakanju 8, Općinskog suda u Zenici 2, i 1 od Općinskog suda u Sarajevu.

Od 23 izrečene presude, izvršeno je njih 11, kojima je ukupno izrečeno, 40 mjeseci, odnosno 1320 dana zatvora. S obzirom da je cijena dana zatvora 100,00 KM, za izrečenih 1320 dana zatvora provođenje alternativne sankcije predstavlja uštedu od 132.000,00 KM, koje se plaćaju iz federalnih sredstava.

Poslodavci kod koji je izvršeno  11 presuda  u 2016. godini su dobili  329 besplatnih radnih dana, što je po utvrđenoj vrijednosti satnice od 2,05 KM  iznos od 5.395,60 KM.

Ministarstvo u narednom periodu planira: povećati broj potencijalnih poslodavaca kod kojih bi se izvršavala navedena sankcija; realizirati obuku novih povjerenika, nastaviti sa  podrškom povjerenicima kod provođenja ove mjere, nastaviti aktivnosti na podizanju svijesti stručne i opće javnosti o značaju ove sankcija,medijsku promociju, vođenju podataka i izradi analiza prema postojećoj dadoteci, rad na izradi brošure i priručnika za obuku i upoznavanje šire javnosti sa ovom sankcijom.

Izvršavanje ove sankcije bilo bi nemoguće bez poslodavaca. Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, potpisalo je i primjenjuje ugovore o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi sa više poslodavaca/javnih poduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ali posebno intenzivna saradnja je ostavrena sa  JP „ Alba“ Zenica,  JKP „Gradska groblja“ Visoko i „Šumarija“ Visoko,  JU „Dom za stara lica“ Zenica, JU „Kulturno sportski centar“ Kakanj i JP „Vodokom“d.o.o. Kakanj,  kojima se i posebno zahvaljujemo na saradnji, ukaznom povjerenju i pruženoj podršci osuđenim osobama na izvršavanju sankcije rada za opće dobro na slobodi.

 

Press služba