Munib Husejnagić o projektu “Plava voda”

Munib Husejnagić o projektu “Plava voda”- Kao aktivni učesnik u ključnom dijelu priprema za realizaciju najnovijeg pokušaja realizacije projekta „Plava voda“ dužan sam iznijeti svoj stav i viđenja razloga i krivaca za zastoj u ralizaciji ovog izuzetno važnog projekta za moj grad Zenicu. Nepotrebno je posebno obrazlagati da je ovaj projetak od strateškog značaja za grad Zenicu i da se na njegovu realizaciju čeka više decenija, kao i to da je ovo izuzetno povoljna prilika da se dugoročno obezbjedi stabilno snabdijevanje građana Zenice sa vodom i obezbjedi dalji privredni razvoj grada.

Uz sve ovo nabrojano ne treba ispustiti iz vida i činjenicu da je koncesija, koju smo dobili na vodozahvat „ Kruščica-Vitez“ , od 40 godina već upola istekla i da će biti vrlo teško je ponovo obnoviti s obzirom na ogromno protivljenje općine Vitez i pokušaj osporavanja iste. Sa posebnim zadovoljstvom ističem da je ovu koncesiju vodozahvata Kruščica obezbjedila općinska administracija na čelu sa SDP-ovim načelnikom i vijećnicima u „jedinom posljeratnom mandatu“ kojem je tada općinom Zenica upravljao SDP-ov kadar u periodu 2000-2004 godina. Zahvaljujući tome trenutno imamo stabilno snabdjevanje građana Zenice vodom.

Do marta 2015.godine kada sam dužnost predao aktuelnom premijeru gospodinu Miralemu Galijašević sve ključne stvari za realizaciju ovog projekta su bile završene. Pod ključnim stvarima podrazumijevam: razrješenje ranije dodjeljene koncesije strancima, formiranje novog preduzeća „ Regionalni vodovod“ Travnik sa proporcionalnim učešćem u vlasničkoj stukturi općina- gradova koji su uključeni u ovaj projekat „ Plava voda“ putem kojeg će se realizirati cijeli projekat, obezbjeđena finansijska sredstva iz dva izvora od Evropske banke za obnovu i razvoj- EBRD-a- 11 miliona Eura, a isto toliko i od Evropske banke Vijeća Evrope-CEB-a, a preko Premijera Nikšića smo obzezbjedili da se ovaj projakat proglasi od javnog interesa za Federaciju BiH.

Takođe preko federalne Vlade i premijera Nikšića smo obezbjedili da se Grad Zenica dijelom rastereti finansiranja ovog projekta, na način da se u projekat uključi Federalni fond za zaštitu okoliša u iznosu od 11 miliona KM, a od SIDA-e i EBRD-a su obezbjeđena grant ( bespovratna) sredstva u iznosu cca. 5 miliona KM koja bi uz ovaj projekat bila dodjeljena općinama za popravak lokalne infrastrukture. Kad ne bi bilo ovih rasterečenja Grad Zenica bi bio obavezan finansirati 65% ovog projekta što bi iznosilo, na ukupnu procjenjenu vrijednost koštanja investicie od cca 42 miliona KM, cirka 27 miliona KM. Po usaglašenom protokolu sa svim partnerima u ovom projektu Zenici je ostalo da finansira ovaj projekat sa cca 15 miliona KM. Sve navedeno je usaglašeno između svih pratnera u ovom projektu, službeno potpisano i ovjereno. Ostalo je samo sačinjavanje ugovora o kreditu i izdavanje garancija, svako za svoj dio. Sad se pitamo svi gdje su potrošene dvije godine i zašto je projekat u zastoju.

Isključivi krivac za trenutni zastoj u realizaciji projekta „ Plava voda“ jeste aktuelna vlada ZDK na čelu sa SDA-ovim premijerom Miralemom Galijaševićem. Svjesno su doveli u zabludu i građane i zastupnike u Skupštini ZDK da oni kao žele realizaciju ovog projekta, a u stvari su ga s predumišljajem kočili i dvije godine zaustavili realizaciju s opasnošću da već obezbjeđena kreditna sredstva propadnu, a samim tim i cijeli projekat. Zašto ovo tvrdim, zato što pouzdano znam da su dobili od strane kreditora i nosioca projekta preduzeća „ Regionalni vodovod“ precizan tekst Odluke kakvu treba usvojiti Skupština ZDK, međutim oni samoinicijativno mjenjaju tekst Odluke i dostavljaju je Skupštini na usvajanje.

Zastupnici u Skupštini i sama predsjedavajuća neznajući ništa podržali su takvu Odluku misleći da smo konačno stavili tačku na prethodnu fazu obavezne dokumentacije i da smo stigli do ključnog momenta realizacije projekta. Krivi su takođe i zbog toga što su i pored više upozorenja ostali sve ovo vrijeme gluhi i nisu željeli pomoći u realizaciji ovog projekta. Građani trebaju znati da sam samo ja u tri navrata u prošloj 2016. godini pokretao ovo pitanje, jednom na Kolegiju Skupštine uz prisustvo predstavnika Vlade i dva puta kroz zastupnička pitanja na Skupštini , a da nikada nisam dobio pravi odgovor na postavljeno pitanje. Pitanje je bilo da li je promjenjen izvorni tekst Odluke koju smo dobili kao prijedlog od strane nosioca projekta u odnosu na Odluku koju smo usvojili i zašto je došlo do promjene teksta, te da li je time došla u pitnje realizacija projekta „ Plava voda“. Sasvim je prirodno i normalno da viši nivoi vlasti budu garant za ino zaduženja jer imaju veći kreditni potencijal, a da se neka druga sredstva za vraćanje kredita obezbjede od nižih nivoa vlasti, i u tome ne vidim nikakav problem. Kanton se može obezbjediti vrlo jednostavo u slučaju da grad Zenica uredno nevraća kredit kroz obustavu tranši koje Kanton uplaćuje Gradu Zenici.

Nameće se pitanje zašto je ovakav odnos aktuelne Kantonalne vlade na čelu sa SDA-a premijerom Miralemom Galiješevićem prema Gradu Zenica, odnosno prema građanima Zenice. Samo da podsjetim ova blokada projekta i donošenje neadekvatnih odluka su nastali u vrijeme dok je bio još uvijek živ gradonačelnik Husein Smajlović i bio veliki zagovornik ovog projekta. Po meni bi mogli biti dva osnovna razloga a to su sukobi unutar KO stranke SDA i gubljenje pozicija i uticaja SDA-ovih kadrova Zenice u Kantonalnoj organizaciji i (ili) čuvanje kreditnog potencijala Kantona za „budžetske kredite“ , jer kako su krenuli sa kreditima lako je moguće da će i u narednoj izbornoj 2018. godini dići još veći kredit i tako potrošiti sav kreditni potencijal Kantona, isto što su uradili i sa gradskim budžetom i pored naših višegodišnjih upozorenja.

Koliko ovaj projekat drže dalje od javnosti, pa i od samih poslanika govori sam zahtjev poslanika SBB Edhema Fejzića o dopuni dnevnog reda sa tačkom“ Razmatranje mogućnosti za obezbjeđenje dodatnih novčanih sredstava za obezbjeđenje realizacije projekta „ Plava voda“ , iz koje se može zaključiti da ovaj poslanik nije dovoljno upoznat, a pretpostavljam niti ostali poslanici da su sredstva obezbjeđena i da su izvori tih sredstava davno poznati, a da je sada u pitanju problem garancija za vraćanje kredita od strane grada Zenice.

Novi gradonačelnik Fuad Kasumović suočen s problemom blokade ovog projekta je uputio zahtjev Vladi i Skupštini za ponovno razmatranje Odluke o davanju garancija za kreditna sredstva neophodna za realizaciju ovog projekta, odnosno vraćenje na prijedlog Odluke od prije skoro dvije godine, sa molbom da se realizira do kraja januara 2017.godine. Trenutno smo u situaciji da je zakazana Skupština ZDK za 30. januar 2017.godine i da je utvrđen dnevni red. Po Poslovniku je moguće 4 dana prije zasjedanja Skupštine da se dopuni dnevni red. Zakazana je sjednica Kolegija u petak, 27.01.2017.godine u 10,00 sati kada bi trebali razmotriti i dopunu dnevnog reda sa ovom tačkom , a ja kao član Kolegija ispred SDP BIH ću svakako podržati stavljanje na dnevni red i donošenje Odluke o potrebnim garancijama na samoj Skupštini.

Predsjednik Kluba zastupnika SDP BIH u Skupštini ZDK
Munib Husejnagić