MUP FBiH: Radna mjesta za djecu šehida i boraca Armije RBiH

U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, kojim rukovodi ministar Aljoša Čampara, ovih je dana završena konkursna procedura prijema državnih službenika.

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara Ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara

Kako saznaju Vijesti.ba, u radni odnos će, u narednih 15-ak dana, kada rješenja budu pravosnažna biti primljena djeca šehidskih i boračkih porodica, te osoba s invaliditetom.

No, stvari nisu tekle glatko jer je cijeli proces opstruirao predsjednik Sindikata službenika FMUP-a Dragan Obradović, inače namještenik ovog Ministarstva i to pokretanjem sudskog postupka i traženjem mjere osiguranja pokušavajući time da spriječi zapošljavanje.
Cilj je bio da se na ova radna mjesta postave već uposlene osobe Ministarstva, bliske predsjedniku Sindikata Obradoviću. No, nadležni sudovi su odbili traženu mjeru osiguranja, pa Obradović nije uspio u svojim namjerama.

Također, i Upravni odbor Sindikata službenika FMUP-a se dopisom federalnom ministru distancirao i ogradio od izjava i radnji Obradovića, koji je iz, najvjerovatnije, ličnih i interesa svojih istomišljenika, onemogućavao završetak konkursne procedure i uposlenje djece šehidskih i boračkih porodica.

Tako će u radni odnos u Ministarstvu uskoro stupiti – Jasmin Bolić, sin poginulog pripadnika Armije RBiH, dobitnika ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” – ratnog komandanta Olova; Enes Agić, sin poginulog pripadnika MUP-a RBiH, dobitnika ratnog priznanja “Policijska medalja za hrabrost”; Emina Džubur, kćerka poginulog pripadnika Armije RBiH; Haris Behlulović, sin poginulog pripadnika Armije RBiH; Almir Jahić, sin poginulog pripadnika Armije RBiH; Aldin Džanković, sin poginulog pripadnika Armije RBiH; Ajla Malkoč-Mustafić, kćerka poginulog pripadnika Armije RBiH; te Adi Džamalija, Said Imamović i Damir Balić, sve djeca šehidskih i boračkih porodica, kao i osoba sa posebnim potrebama Belmana Sadžak.