Mušija: Vjerujem da će ova priča kao otpor beznađu i apatiji biti duboko ucrtana u kakanjskoj historiji

Mirza Mušija, mr. scenskih umjetnosti i glumac, dir. JU KSC Kakanj
Ideja da se oko jednog zajedničkog projekta okupe svi relevantni i talentovani Kakanjci i Kakanjke iz
oblasti scenske (gluma, ples, balet) i muzičke umjetnosti je našla svoje otjelovljene u JU KSC Kakanj.

Mjuzikl Aladdin kao jedan od najzahtjevniji pozorišnih i filmskih žanrova je okupio oko sebe ne samo
kakanjske, nego i scenske umjetnike iz Sarajeva, Zenice i Bugarske, čije ćete impozantne biografije
svakako pročitati u ovoj afiši.

Ovaj ambiciozni plan je privremeno pomrsila pojava pandemije, koja je zaustavila dotadašnji način života na cijeloj planeti. Međutim, ispostavilo se ponovo da u najtežim trenucima umjetnost ima snagu da ujedini ljude u jednoj plemenitoj misiji vraćanja vjere i nade običnom čovjeku u ljepotu života!

Vjerujem da će ova priča kao otpor beznađu i apatiji biti duboko ucrtana u kakanjskoj historiji.

Kakanjinfo