Na 17- toj sjednici OV: Informacija o kvalitetu zraka, godišnji izvještaj o radu KSC-a, razrješenja i prijedlozi za imenovanja UO. . . .

Općinsko vijeće će 28/02/2018.godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati održati 17. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

1.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2017.godini
2.Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2018.godini
3.Godišnji izvještaj o realizaciji rasporeda i utroška planiranih sredstva ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2017.godini
4.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstva ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2018.godini
5.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2018.godini
6.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2017.godini
7.Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2018.godinu
8.Informacija o kvaliteti zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj
9.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Haračić (Abdulaha) Emina iz Kaknja
10.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2018.godinu
11.Izvještaj o poslovanju i radu JU Kulturno-sportski centar Kakanj za 2017.godinu
12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom za 2018.godinu
13.Prijedlog plana i programa rada JU Centar za socijalni rad 
14.Prijedlog odluke o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj
15.Prijedlog odluke o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
16.Prijedlog odluke o razrješenju Marijane Tomičić, članice OIK-a
17.Prijedlog odluke o razrješenju Mandice Šain, članice OIK-a
18.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dvaju članova OIK-a

Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda.