Na 22.sjednici OV Kakanj o prijedlogu zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske efikasnosti

Kolegij Općinskog vijeća je 06.07.2018.godine održao 22. sjednicu na kojoj je utvrdio prijedlog dnevnog reda i termin za 22. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica Općinskog vijeća će se održati 13.07.2018.godine (petak) sa početkom u 9:00 sati. Kolegij je, osim prvobitno predloženih tačaka za dnevni red po pozivu, u dnevni red uvrstio i Informaciju o prijedlogu zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske efikasnosti. Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda.

  1. Informacija o prijedlogu zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske efikasnosti
  2. Prijedlog revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa Akcionim planom za period 2018-2020
  3. Prijedlog Plana kapitalnih investicija Općine Kakanj 2018-2020
  4. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
  5. Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra
  6. Prijedlog izmjena i dopuna finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2018. godinu
  7. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period januar-decembar 2017. godine