Na čelu sa Mirzom Ganićem: Vlada ZDK doznačila šestu ratu boračkih stipendija za 2.249 studenata

Vlada ZDK doznačila šestu ratu boračkih stipendija za 2.249 studenata
29.09.2020

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) doznačila je nadležnim gradskim i općinskim službama sredstva za isplatu šeste rate stipendija za 2.249 korisnika za studijsku 2019./2020. godinu u iznosu od 309.750,00 KM. Korisnici stipendija su redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

U Budžetu ZDK za 2020. godinu za ovu namjenu osigurana su dosad najveća sredstva u iznosu od 2.478.000,00 KM. Drugu godinu zaredom, stipendije su dobili svi studenti koji su aplicirali na konkurs Ministarstva za boračka pitanja i koji su ispunjavali formalno-pravne uslove.

Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, dok za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog studijskog ciklusa, stipendija iznosi 1.200,00 KM.

– Vlada ZDK i Ministarstvo za boračka pitanja ulažu napore da stvore uslove da redovno na kraju mjeseca izvrše isplatu po jedne rate boračke stipendije i tako pomognu studentima iz reda boračke populacije – rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković, uputivši čestitke studentima pred početak nove akademske 2020./2021. godine.

Najavio je da Ministarstvo za boračka pitanja već priprema novi konkurs za dodjelu boračkih stipendija koji će biti objavljen početkom novembra ove godine.

Premijer Mirza Ganić rekao je da ova vlada pridaje veliku pažnju studentskoj populaciji, te da pored stipendiranja u okviru programa Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sufinansira troškove smještaja studenata u studentskim domovima.

– Ostalo je da isplatimo još dvije rate boračke stipendije te posljednju od tri rate stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Očekujemo da će i preostale rate biti doznačene u kratkom roku, čime ćemo izmiriti sve obaveze prema studentima iz 2020. godine – rekao je premijer Ganić.

Šesta rata stipendija Ministarstva za boračka pitanja doznačena je gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u sljedećim iznosima:

– Grad Zenica – 544 korisnika – 74.000,00 KM,

– Grad Visoko – 283 korisnika – 38.700,00 KM,

– Općina Breza – 91 korisnik – 12.750,00 KM,

– Općina Doboj Jug – 52 korisnika -6.850,00 KM,

– Općina Kakanj – 231 korisnik – 31.450,00 KM,

– Općina Maglaj – 153 korisnika – 21.100,00 KM,

– Općina Olovo – 100 korisnika – 13.850,00 KM,

– Općina Tešanj – 183 korisnika – 24.850,00 KM,

– Općina Usora – 37 korisnika – 5.200,00 KM,

– Općina Vareš – 74 korisnika – 10.450,00 KM,

– Općina Zavidovići – 246 korisnika – 34.900,00 KM,

– Općina Žepče – 255 korisnika – 35.650,00 KM.