“Na škrge poodaavno dišu” – Kakanj, Zenica i Sarajevo

zagadjenje_zraka_plakat_24122016

Najzagađeniji zrak i danas je, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Sarajevu, Zenici i Kaknju. Količine zagađenja zraka su takve da su opasne po zdravlje stanovništva. Građanima se preporučuje ostanak u zatvorenim prostorima.

Na svim mjernim mjestima zabilježena su prekoračenja graničnih i tolerantnih vrijednosti koncentracija lebdećih čestica, a najveća koncentracija je u Sarajevu i evidentan je njihov porast.

Srednje dnevne vrijednosti na tri gradske stanice bile su iznad 400 mikrograma po metru kubnom, a propisana granična vrijednost iznosi 50 mikrograma po metru kubnom.

U Sarajevu nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti za sumpor-dioksid, ali jesu za azotne okside na stanicama Otoka i Ilidža.

U Zenici je, takođe, vrlo visoka koncentracija lebdećih čestica u zraku. Srednje dnevne koncentracije iznosile su od 300 – 330 mikrograma po metru kubnom.

U Zenici su na svim mjernim mjestima zabilježene vrlo visoke i nezdrave koncentracije sumpor-dioksida u zraku i dnevne vrijednosti su bile od 600 do 700 mikrograma po metru kubnom.

Slično stanje je i u Kaknju, ali Federalni hidrometeorološki zavod nema direktan uvid u podatke izmjerene na općinskoj stanici.