Načelnik Aldin Šljivo: Kriterije za prijem djece u vrtić JU „Mladost“ Kakanj je usvojio Upravni odbor

                       Obavijest u vezi aktuelnog konkursa za prijem djece u obdanište „Mladost“

Obzirom da ovih dana u zgradu Općine Kakanj dolazi veliki broj nezadovoljnih građana, ratnih vojnih invalida, boračkih kategorija i drugih, a čija djeca nisu primljena u obdanište „Mladost“, načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo obavještava javnost da nije niti predlagao niti usvajao kriterije po kojima se vrši prijem djece u obdanište „Mladost“ niti ima ovlaštenja da bude organ za žalbe po tom pitanju.

Stoga, načelnik obavještava građane da je kriterije usvojio Upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj i da se nezadovoljni građani trebaju obratiti Upravnom odboru .

Osim toga, načelnik Šljivo podsjeća i na svoj raniji stav prema kojem je bilo potrebno raspisati konkurs za svu djecu iznova, te izvršiti prijem na pravedan način prema socijalnoj karti čime bi se u potpunosti ostvarila suština odluke da cijena obdaništa iznosi simboličnih 50 KM.