Načelnik Nermin Mandra se odrekao većeg dijela tekuće budžetske rezerve u korist izdvajanja interventnih sredstava za pomoć u liječenju i druge vrste pomoći

Nakon inicijative načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre kojom je izrazio opredjeljenje da se odrekne većeg dijela tekuće budžetske rezerve koju prema zakonskim propisima i prema prispjelim zahtjevima raspoređuje općinski načelnik, definirana je nova stavka u Budžetu Općine Kakanj pod nazivom “Interventna  sredstva za pomoć u liječenju i druge vrste pomoći”. Na ovoj budžetskoj stavci planiran je iznos od 50.000 KM.  Osim toga, na ovu budžetsku stavku novčana sredstva će moći kao donaciju uplaćivati i druga pravna i fizička lica, privrednici, državne institucije, nevladine i druge organizacije, dakle svi subjekti  koji svoje dobrovoljne novčane priloge žele usmjeriti za interventnu pomoć u liječenju, te za druge vrste interventne pomoći. To znači da će ova budžetska stavka biti i veća od 50.000 KM.

Novčana sredstva sa ove pozicije će se dodjeljivati putem Centra za socijalni rad Kakanj prema kriterijima koje usvoji Općinsko vijeće Kakanj.

Odluke o dodjeli sredstava će donositi komisija u čijem sastavu će biti predstavnik Centra za socijalni rad Kakanj, predstavnik Općine Kakanj, predstavnici klubova političkih stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća Kakanj, ljekari, farmaceuti, predstavnici privrednika, predstavnici udruženja nacionalnih manjina, predstavnici penzionera i predstavnici boračke populacije. Ovu komisiju će formirati Općinsko vijeće Kakanj.

Interventna sredstva će se dodjeljivati za pomoć licima, odnosno porodicama koje se nađu u stanju potrebe zbog liječenja, zbog smrti jednog ili više članova porodice (troškovi sahrane/dženaze), te zbog iznenadnih nesretnih slučajeva u porodici i drugih okolnosti koje uzrokuju stanje potrebe za interventnu pomoć.

Izvještaji o utrošku sredstava će se na transparentan način predstavljati javnosti onako kako je to do sada činio načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra koji je javno prezentirao utrošak sredstava iz tekuće budžetske rezerve.