Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra izabran za člana Predsjedništva Saveza općina i gradova F BiH

Na nedavno održanoj sjednici Saveza općina i gradova F BiH imenovani su predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Predsjedništva Saveza.

Za jednog od članova Predsjedništva Saveza izabran je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

Za predsjednika Predsjedništva Saveza izabran je načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović.

Predsjedništvo broji 11 članova među kojima su i gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka, načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Čitluk Marin Radišić, načelnik Općine Jajce Edin Hozan…

Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Predsjedništva traje 4 godine.