Najava: 46. sjednica Općinskog vijeća Kakanj

opcina-kakanj

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić sazvao je 46. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u četvrtak 8.9. 2016. godine sa početkom u 9:00 sati, u sali Općinskog vijeća (zgrada Općine, prizemlje).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red (materijale preuzmite klikom na boldirane naslove):

–       usvajanje zapisnika sa 45 sjednice Općinskog vijeća

–       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

–       komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

–       vijećnička pitanja

–       vijećničke inicijative

1. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Kakanj

2. Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Kakanj” (materijal uskoro)

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 1.1-30.6.2016.godine

4. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 1.1-30.6.2016.godine

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga PVJ

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Tršće

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje vodovoda Javor (MZ Papratnica)

8. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaja neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bištranima

9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zaimović Dušanke iz Kaknja

10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesija za izgradnju male hidroelektrane

11. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetnickoj zoni ,,Vrtlište,,

12. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Molimo medije da, u skladu sa mogućnostima, prate sjednicu.